Klicka på bilden.

Hej alla medlemmar!
Klubben bjuder på julbord den 4/12 kl. 1800 på restaurang Eken, ingång från Stenbergsgränd.
Lämpliga drycker beställes och betalas av er själva.
Anmälan till ordförande Bertil Svedlund på mail, bertil.svedlund@com,hem.se,
eller telefon 0732-110266.
Bindande anmälan senast 22/11.
Välkomna!
Styrelsen

 

Ubåtsklubben Hajen                                                                                                                        www.hajen.nu
c/o Hans Johnson                                                                                                                           mail@hansjohnson.se
Tromtögat 23                                                                                                                                 B.Giro 441-7515
371 37 Karlskrona                                                                                                                          0705-81 24 91