Sekonden har lämnat oss!

Minnesord
Vår medlem Carl Axel Sjöberg avled den 30 april efter en kort sjukhusvistelse.
Carl Axel har varit med i stort sett från starten av ubåtsklubben och varit den drivande kraften bakom det mesta. Han låg bl.a. bakom vår första hemsida, upprättade och skötte vår medlemsmatrikel, höll kontakten med medlemmarna och sände gratulationshälsningar till de som fyllde år. Han ansvarade också under lång tid för framtagande och utskick av våra populära ”Ubåtogram” till de medlemmar som fyllde jämna år.
Carl Axel började i flottan på våren 1946 och gick ett år på telegrafistutbildning. Han muckade 1951 och seglade som telegrafist i handelsflottan i 7 år. Började därefter som tekniker vid TV- stationen i Göteborg. Där stannade han i 10 år innan han startade ett eget företag där han konstruerade och byggde industrielektronik åt olika företag. Mest åt SKF Göteborg, avdelningen för linjära produkter.
Ingenting var omöjligt för Carl Axel. Om han stötte på något problem så gav han sig inte förrän detta var löst oavsett om det innebar inköp av nya datortillbehör mm. Vid flera tillfällen bad jag honom att skicka fakturorna på inköp av skrivare, patroner, frimärken mm till vår kassör för ersättning av utlagda medel. Carl Axel svarade då att han själv skulle stå för alla kostnaderna. Ett uttryck han ofta använde var att ”Lite måste en rolig hobby få kosta”.
Han blev mycket stolt när jag utnämnde honom till min ”sekond” för flera år sedan. Den befattningen har han haft hela tiden sedan dess. Han kallade ibland också sin hustru Inger för ”fru Sekonden”. Både Inger och Carl Axel har alltid hållit sitt hem öppet och man fick alltid kaffe med hembakat varje gång man var på besök.
Vi saknar dig mycket Carl Axel
Ubåtskamraterna i Nordkaparen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter