Träff på dyktankhuset 171011

Ett mycket trevligt klubbmöte, där gedigen kunskap fanns samlad. Två medlemmar från Svensk dykerihistorisk förening, Lars Gustafsson och Hans Örnhagen kunde berätta många historier. Vi fick även se några filmer från prov som utförts i huset samt beskåda originalet av Moses. Även Gunnar Rasmusson deltog. Han satt på HKV och styrde över de  prov och försök som gjordes. Gunnar berättade många historier från verksamheten. Bland annat hur han själv gick in som förste man vid tester som skulle genomföras. Se bilder här intill!