Namnförslag till A26

Vi vill till årsmötet få in namnförslag till de två A26-båtarna!
Omröstning kommer att ske vilket bidrag som klubben avser förmedla till berörd myndighet!
Hittills har dessa förslag inkommit:
Hajen, Draken
Sjöälgen, Sjöbjörnen
Sjöormen, Sjölejonet
Svealand, Götaland
Tre Kronor, Göte Lejon
Bohuslän, Värmland
Sverige, Drottning Victoria
Manligheten, Dristigheten
Skåne, Öland
Vargen, Järven