Årsmöte 2019

Årsmöte har hållits i Marinstugan 190315. Mötet avlöpte utan skandaler men med bra samvaro och god mat efteråt.
Årsmötesprotokollet kan laddas hem nedan.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter