Den nya styrelsen

Styrelsen för Nordkaparen ser nu ut som följer:
Ordförande
Lars Nordenberg      1år  
P-O Eriksson            2år
Benny Börjesson      2år
Lars Christensson    2år
Kassör
Åke Andreasson      1 år  
Sekreterare
Janeric Mårtensson 1år  

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter