JULMIDDAG 2021

Under rådande omständigheter så var det några färre än vanligt i Marinstugan men runt 15 ubåtsmän "dök" upp och smorde kråset!
Sången "Jag har bott på en ubåt i hela mitt liv" hördes...nästan... till redaktionen i Stockholm!

Aktiviteter

Städdag 2021

loading...

Ordföranden hälsar till medlemmarna

 BILDER INKOMna

Göran Törnqvist har skickat in bilder och en text om sin tjänstgöring på sjuttiotalet.
Gå till BILDER

till minne av ulven 15 april 2020

Ytterligare ett år har passerat sen vi hyllade Ulvens besättning senast, på den tragiska dagen för Ulvens förlisning, 15 april för 77 år sedan.
Det anslöt åtta ubåtsveteraner till Marinstugan och minnesstenen på Nya Varvets kyrkogård.
Vår egen kaplan Bert Löverdal talade.
Efter ceremonin serverades det kaffe i Marinstugan och som alltid fanns det tid för ett ubåtsminne att berätta.
Bilder av Lars Nordenberg och Benny Börjesson.

ISA 2020
Kongressen uppskjuten ett år!
Nytt datum blir 23 - 27 maj 2021
En hemsida finns med all info och hur man anmäler sig:
ISC2020

Kalender

Städdag april 2019

loading...

böcker för underrättelse- och ubåtsintresserade

sjöormarna testar nordkaparens sånghäfte

På museum i tallinn

SENASTE NOR-NYHETER

2016 > 05

Vi rekommenderar denna serie på SvT.
LÄNK

Läs hela inlägget »

Minnesord
Vår medlem Carl Axel Sjöberg avled den 30 april efter en kort sjukhusvistelse.
Carl Axel har varit med i stort sett från starten av ubåtsklubben och varit den drivande kraften bakom det mesta. Han låg bl.a. bakom vår första hemsida, upprättade och skötte vår medlemsmatrikel, höll kontakten med medlemmarna och sände gratulationshälsningar till de som fyllde år. Han ansvarade också under lång tid för framtagande och utskick av våra populära ”Ubåtogram” till de medlemmar som fyllde jämna år.
Carl Axel började i flottan på våren 1946 och gick ett år på telegrafistutbildning. Han muckade 1951 och seglade som telegrafist i handelsflottan i 7 år. Började därefter som tekniker vid TV- stationen i Göteborg. Där stannade han i 10 år innan han startade ett eget företag där han konstruerade och byggde industrielektronik åt olika företag. Mest åt SKF Göteborg, avdelningen för linjära produkter.
Ingenting var omöjligt för Carl Axel. Om han stötte på något problem så gav han sig inte förrän detta var löst oavsett om det innebar inköp av nya datortillbehör mm. Vid flera tillfällen bad jag honom att skicka fakturorna på inköp av skrivare, patroner, frimärken mm till vår kassör för ersättning av utlagda medel. Carl Axel svarade då att han själv skulle stå för alla kostnaderna. Ett uttryck han ofta använde var att ”Lite måste en rolig hobby få kosta”.
Han blev mycket stolt när jag utnämnde honom till min ”sekond” för flera år sedan. Den befattningen har han haft hela tiden sedan dess. Han kallade ibland också sin hustru Inger för ”fru Sekonden”. Både Inger och Carl Axel har alltid hållit sitt hem öppet och man fick alltid kaffe med hembakat varje gång man var på besök.
Vi saknar dig mycket Carl Axel
Ubåtskamraterna i Nordkaparen

Läs hela inlägget »

Saxat från SR:
Jens Nykvist som fram till nu har varit chef för Första Ubåtsflottiljen i Karlskrona, blir ny marinchef.
Nykvist som varit chef för ubåtsflottiljen sedan december 2013 börjar sitt nya jobb idag och tar där med över efter Jan Törnkvist från Karlskrona som utsetts till chef för Försvarets insatsledning.
I samband med det nya jobbet avancerar Nykvist också från kommendör till konteramiral.

Läs hela inlägget »

GLÖM EJ MEDLEMSAVGIFTEN!
BG 5032-0738

loading...