ISA 2020

Nedräkningen har börjat och planering samt organiseringen är i full gång till nästa års kongress i Karlskrona..
En hemsida byggs nu upp och kommer presenteras så småningom.

Städdag april 2019

loading...

Kalender

böcker för underrättelse- och ubåtsintresserade

sjöormarna testar nordkaparens sånghäfte

På museum i tallinn

SENASTE NOR-NYHETER

2018 > 04

Intervju med Jalle Ellsén om sin bok "Främmande ubåt sänks på svenskt vatten"!
FILM
 

Läs hela inlägget »

GLÖM EJ MEDLEMSAVGIFTEN!
BG 5032-0738

loading...