ISA 2020

Nedräkningen har börjat och planering samt organiseringen är i full gång till nästa års kongress i Karlskrona..
En hemsida finns med all info och hur man anmäler sig: ISC2020

Kalender

Städdag april 2019

loading...

böcker för underrättelse- och ubåtsintresserade

sjöormarna testar nordkaparens sånghäfte

På museum i tallinn

SENASTE NOR-NYHETER

2019 > 03

Årsmöte har hållits i Marinstugan 190315. Mötet avlöpte utan skandaler men med bra samvaro och god mat efteråt.
Årsmötesprotokollet kan laddas hem nedan.

Läs hela inlägget »

GLÖM EJ MEDLEMSAVGIFTEN!
BG 5032-0738

loading...