notiser

28/4 höll Mats Hansson föredrag på DVÖ om Sjövärnskårens verksamhet som innefattar såväl traditionella som nya roller och utmaningar. Han bjöd även på underhållande anektdoter från sin mångsidiga karriär. Efter föredraget avnjöts en läcker ärtsoppa med traditionsenliga tillbehör.

Ett referat av föredraget finns att läsa under medlemssidorna.

Årsmötet genomfördes 30/3 på DVÖ. Förra årets möte genomfördes som bekant digitalt p g a pandemin. I år kunde vi äntligen samlas igen, och uppslutningen var stor! Lokalen var fylld till bristningsgränsen med glada sjöormar. Hans Hedbergs vandringspris tilldelades i år Rolf Löthman, se bild ovan. Diplomet med motivation kan läsas under "Om klubben" till vänster.

Efter mötet och innan den delikata middagen höll tidigare försvarsminister Björn von Sydow ett högaktuellt föredrag om Sveriges säkerhetspolitiska läge, kopplat till den oroväckande utvecklingen i Ukraina. Såväl föredraget som frågestunden efteråt var engagerade och givande. Ett gediget referat av föredraget finns att läsa på medlemssidorna för de sjöormar som inte kunde vara på plats.

Den 14 december avslutades verksamhetsåret med traditionsenlig veteran-UVAS och efterföljande julmiddag på Drottning Victorias Örlogshem. Ett 30-tal sjöormar dök upp och smorde kråset under gemytliga former. Styrelsen önskar samtliga medlemmar en god jul och ett gott nytt år!

Tretton glada medlemmar uppställda efter nyss avslutat studiebesök på Muskö, inkl. Marinstaben och ubåten Uppland. För den som inte hade möjlighet att deltaga finns nu ett referat av besöket att läsa under medlemssidorna.

Tips! I webshopen finns nu Mikael Wendels självbiografi ”En kugge i maskineriet: Mariningenjör och ubåtsofficer”. Boken är inbunden och på 324 sidor. Klicka på bilden ovan för att förstora den och läsa innehållsbeskrivning på omslaget.

Chefen för Första Ubåtsflottiljen, Kmd Fredrik Lindén, höll den 7 januari ett mycket uppskattat digitalt föredrag för ubåtsklubbarnas medlemmar via Zoom från Neptuniordens lokaler i Stockholm. Han talade bland annat om dagsläget på flottiljen, halvtidsmoderniseringen av Gotlands-klassen, nybyggnationen av Skåne-klassen samt framtida uppgifter för ubåtsvapnet.

Om du inte hade möjlighet att följa föredraget live kan du läsa ett referat nedtecknat av klubbens sekreterare. Du hittar det på medlemssidan under rubriken "Om klubben" i listen till vänster.


Konteramiralen och mariningenjören Thomas Engevall höll på årsmötet ett uppskattat föredrag som bl a beskrev det dramatiska återtagandet av Kockums. Den som inte hade möjlighet att närvara vid mötet kan läsa ett referat av föredraget under medlemssidorna, som du hittar under "Om klubben" i vänsterspalten. 

Det delades även ut Hans Hedbergs vandringspris.
”För litterära alster som framförts på ett akademiskt sätt och vid flera tillfällen förhöjt gemenskapen vid våra middagar” tilldelades på årsmötet Börje Söderström Hans Hedbergs vandringspris.  Vandringspriset består av en tavla föreställande en Sjöormenubåt. 

Bröder
En framstående ubåtsman och medlem i vår ubåtsklubb har gått ur tiden
Jag bifogar minnesord publicerade i Länstidningen i Östersund samt kopia på annons i Dagens Nyheter.
Minnestund den 8/2 på Slottsbacken 2  (se annonsen) för er som kände Bertil och önska deltaga.
GMY
Sigge Wikander
070 644 70 64
sigge.wikander@gmail.com

Läs om Herman af Sillén, marinmålare

BILDER & FAKTA

Författare Björn Marten på bilden

Styrelsemedlemmen Mikael Wendel är i färd med att skriva en bok,
”En kugge i maskineriet. Mariningenjör och ubåtsofficer.”
och vi publicerar ett utdrag ur den här på hemsidan, klicka på länken!

Vid Sjöormens årsmöte 190304 höll Fredrik Feldreich ett lustfyllt och gripande tal till avgående ordföranden Roffe Löthman.

ellsén mars 2018

Riksdagsbesök dec 2017

CM på besök vid dvö - hösten 2017

2017 > 04

Även om berättelsen kommer ifrån Göteborg så det fantastiskt roligt att läsa vad ubåtsmännen varit med om så redaktionens uppmaning blir att även DU skickar in ett minne så övriga får läsa och nicka igenkännande!
LÄS ÅKE ANDREASSONS BERÄTTELSE HÄR
Skicka ditt minne hit!​​​​​​​

Läs hela inlägget »