Styrelsemedlemmen Mikael Wendel är i färd med att skriva en bok,
”En kugge i maskineriet. Mariningenjör och ubåtsofficer.”
och vi publicerar ett utdrag ur den här på hemsidan, klicka på länken!

Vid Sjöormens årsmöte 190304 höll Fredrik Feldreich ett lustfyllt och gripande tal till avgående ordföranden Roffe Löthman.

ellsén mars 2018

Riksdagsbesök dec 2017

CM på besök vid dvö - hösten 2017

boktips

SJÖORMEN NEWS

2018 > 02

Vi vill till årsmötet få in namnförslag till de två A26-båtarna!
Omröstning kommer att ske vilket bidrag som klubben avser förmedla till berörd myndighet!
Hittills har dessa förslag inkommit:
Hajen, Draken
Sjöälgen, Sjöbjörnen
Sjöormen, Sjölejonet
Svealand, Götaland
Tre Kronor, Göte Lejon
Bohuslän, Värmland
Sverige, Drottning Victoria
Manligheten, Dristigheten
Skåne, Öland
Vargen, Järven

Läs hela inlägget »