Kontaktpersoner

ORDFÖRANDE:     Lars Nordenberg           
SEKRETERARE:   Janeric Mårtensson      
RESOR:                 PeO Eriksson               
WEBMASTER:       Pelle Björnekärr            

Organisationsnummer: 802429-7924
Postadress: 
C/O LARS NORDENBERG
KUTTERVÄGEN 5 
475 40 HÖNÖ

frågor/
medlemsansök