medlemsansökan

För ansökan om medlemskap i Ubåtsklubben Sjöormen, fyll i formuäret nedan.

Inträdesavgift 300 kr erläggs - efter erhållen bekräftelse om medlemskap - till Plusgiro 600817-1 eller Bankgiro 758-3669

För utomlandsboende medlemmar IBAN SE87 9500 0099 6042 8171, BIC-code NDEAESS

Kontakt och information avseende möten och aktiviteter kommer att ske företrädesvis
via e-post och föreningens hemsida.

kontaktpersoner

Ordförande: Sigge Wikander
Sekreterare: Mikael Wendel
Kassör:        Hans Kjäll
Webmaster: Björn Berg

Klubbens betalningsställen

PG 600817-1

SWISH  123 06 868 16

Frågor till klubben