styrelsen 2017

Ubåtsklubben Sjöormen har sitt säte i Stockholm.

Ordförande:         Rolf Löthman
Vice Ordförande: Fredrik Feldreich
Sekreterare:        Tommy Hansson
Kassör:               John Graffman
Klubbmästare:    
Webmaster:        Pelle Björnekärr
Ledamot:            Joakim Ander
Suppleant:          Göran Winkler
Suppleant:          Gunnar Tornberg

 

Ordförande Rolf Löthman
Ordförande Rolf Löthman
Sekreterare: Tommy Hansson
Sekreterare: Tommy Hansson
Kassör  John Graffman
Kassör  John Graffman
Klubbmästare Joakim Ander
Klubbmästare Joakim Ander
Suppleant  Gunnar Tornberg
Suppleant  Gunnar Tornberg
Web Pelle Björnekärr
Web Pelle Björnekärr