Styrelse

Ordförande: Göran Korch
Sekreterare: Mats Bobo Peterson
Kassör: Hans Carlsson
Ledamot: Per Winbladh
Ledamot: Ingemar Steimer
Suppleant: Jan Nordenman
Suppleant: Magnus Odeén
Valberedning: Mats Witt och Jan Nordenman

Kontaktuppgifter