Ubåtsklubbarna i Sverige består av fyra kamratföreningar och Föreningen Ubåtsvapnet.
Fokus är ubåtslivet förr, nu och i framtiden!

Sånghäfte

ulven 75 år

JARL ELLSÈN 100 År. - 2/9-20

Till alla Sjöormar : Varmt tack för det ståtliga födelsedagsbrevet ! Upp periskop !
 
Jarl Ellsén
Fd FC U9 och Näcken

Nyheter och reportage från Försvarsmakten

 • Frivilligrörelsen får uppdrag inom cyberförsvar och cybersäkerhet

  4 oktober 2022 11:49
  Försvarsmakten har fattat beslut om att ge uppdrag till Frivilliga radioorganisationen (FRO) att utveckla verksamheten inom cyberförsvar och cybersäkerhet.​Försvarsmakten arbetar sedan flera år målmedvetet med att öka kapaciteten inom cyberförsvaret. Etableringen av ett nytt it-försvarsförband i Linköping är i full gång tillsammans med en mängd andra förmågehöjande åtgärder. Den värnpliktiga cybersoldatsutbildningen som efter två utbildningsomgångar nu ingår i Försvarsmaktens ordinarie utbildningsverksamhet ökar Försvarsmaktens uthållighet samtidigt som Sveriges myndigheter och företag får ett inflöde av personal till en bransch med stort underskott på utbildad arbetskraft.
  Som en del i totalförsvarsplaneringen ser Försvarsmakten det som nödvändigt att även andra totalförsvarsaktörer under höjd beredskap kan öka sin uthållighet, både i verksamheter som angränsar till cyberförsvaret och för att upprätthålla cybersäkerheten på bredden. Precis som inom andra domäner har de frivilliga försvarsorganisationerna i uppgift att utbilda och möjliggöra krigsplacering av frivilliga specialister till Försvarsmakten inklusive Hemvärnet såväl som till andra totalförsvarsmyndigheter.
  Försvarsmakten har därför efter dialog med Frivilliga radioorganisationen (FRO) beslutat att ge uppdrag inklusive ekonomiska medel till FRO att utveckla verksamheten inom cyberförsvar och cybersäkerhet. Beslutet uttrycker även Försvarsmaktens uppfattning om att huvudmannaskapet för cyberförsvar och cybersäkerhet inom frivilligrörelsen ligger hos FRO.​
  – Radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet är föreningens hjärtefrågor och vi inom FRO är väldigt glada över förtydligande att även cyberförsvaret omfattas av vårt huvudmannaskap. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla området tillsammans med våra uppdragsgivare, säger Fredrik Färnqvist, generalsekreterare på FRO.
  Genom FRO:s befintliga organisation skapas möjligheter till snabb tillväxt, liksom synergieffekter med FRO:s övriga verksamhet inom exempelvis samband och signalskydd. FRO ha​​r sedan tidigare också kurser inom it-säkerhet samt en nyligen uppstartat ungdomsverksamhet, cyberungdom.
  Försvarsmakten kommer inom ramen för uppdraget att fortsätta dialogen och samarbetet med FRO för att tillsammans öka totalförsvarets förmåga inom cyberområdet.…

Skipper

 • Gästinlägg: Ett medlemskap i NATO är nu det enda alternativet!

  6 mars 2022 09:54 – Unknown

  Statsminister Magdalena Andersson har tidigare sagt att det ”krävs väldigt bra argument för att vi skall gå med i NATO”. Den ryska invasionen av Ukraina erbjuder ett sådant väldigt bra argument - Ett medlemskap i NATO, om vi INTE vill ha krig!
  Bakgrunden till argumentet ovan är att svenskt försvar i sin helhet syftar till att vara krigsavhållande. Likt en igelkott skall försvaret påvisa att ett angrepp kommer att smärta och det ordentligt. Den angripare som inte avskräcks av detta faktum skall mötas av omedelbara och kännbara förluster vilket förhoppningsvis innebär att denne angripare avbryter sina illdåd.

  Det går att anta att Ukraina med sitt försvar har haft likartade ambitioner avseende avskräckning och tröskeleffekt i syfte att slippa en väpnad konflikt. Men det har visat sig att idén om att ett starkt konventionellt försvar, hos en fristående stat, skulle verka krigsavhållande mot den nuvarande ryska statsledningen inte längre är giltig. De kostnader i liv, materiel och monetära medel som nuvarande ryska ledning är beredd att ta överraskar sannolikt också de mest rutinerade analytiker. Trots att Ukraina har åsamkat betydande skada på rysk militär, samtidigt som EU, USA med flera ödelägger den ryska ekonomin, blir Lavrovs svar på en presskonferens den 3:e mars att ”Ryssland skall fortsätta till slutet”.

  Ukraina, som liksom Sverige, är en icke alliansansluten stat helt utan tillgång till egna kärnvapen, har därmed både misslyckats med att vara krigsavhållande och att få till en situation där inledande förluster för angriparen leder till att angreppet avbryts. Ukraina står inte ensamma och det förväntar jag mig inte heller att Sverige skulle göra om ett ryskt väpnat angrepp inleddes mot oss. Tvärtom har Ukraina ett enormt stöd av en stor del av världen i sin kamp med vapen, frivilliga, ekonomiska medel med mera.

  Men detta stöd har INTE hindrat Ukrainas folk från att skjutas i småbitar av ryskt raketartilleri.

  Likheten med den svenska situationen är uppenbar! Sverige saknar också kollektiva försvarsgarantier, som är kända för den eventuella angriparen, och vi har inga egna kärnvapen. Detta innebär att Sverige är en stat som kan påverkas med militära operationer till en acceptabel kostnad.

  Vi skulle likt Ukraina visserligen också kunna påräkna stöd när kriget var ett faktum. Vi skulle få visa vad vårt totalförsvar går för, vi skulle säkerligen åsamka de ryska styrkorna som skickas mot vårt land betydande förluster. Alla svenskar skulle förenas i en gemensam kamp mot den yttre fienden och många hjältar skulle födas i vårt land.

  Likväl skulle städer raseras, naturen förstöras och oändligt mycket lidande skulle bli ett faktum med de döda och skadade som detta eldprov av totalförsvaret skulle innebära.

  För att undvika det ultimata testet och slippa använda totalförsvarets yttersta funktion så kräver den nuvarande säkerhetsordningen en förändring av svensk säkerhetspolitik. Denna förändring innebär att Sverige omgående måste ta steget mot ett fullvärdigt medlemskap i NATO.

  / Svensk medborgare tillika stridpilot i flygvapnet…