Ubåtsklubbarna i Sverige består av fyra kamratföreningar och Föreningen Ubåtsvapnet.
Fokus är ubåtslivet förr, nu och i framtiden!

Nyheter och reportage från Försvarsmakten

 • Försvarsmeteorolog – ett jobb med mycket goda utsikter

  27 mars 2023 15:01
  Som meteorolog i Flygvapnet är din primära uppgift att göra väderprognoser. Din prognos kommer att utgöra beslutsunderlag för de flygande enheterna och är en vital del i den kedja som får Flygvapnet att fungera. Under 1940-talet skedde många flygplanshaverier i samband med dåligt flygväder, vilket gjorde att Försvarsmakten efterfrågade egna flygmeteorologer. Med meteorologer, vars uppgift är att övervaka väderläget och identifiera faror eller svårigheter kopplade till det, minskade antalet haverier – även om en bidragande faktor till detta också är säkrare flygsystem.

   - En väderavdelning ser även till att effektivisera flygpassen, så att enheterna styr mot lämpliga övningsområden, så att tid och bränsle inte slösas i onödan. En militär väderavdelning, på plats på flottiljen de gör prognoser för, kan även ge mer detaljerade prognoser med tätare uppföljning än den civila flygvädertjänsten. Detta gör att stridsflyg och helikoptrar kan flyga säkert även då molnbaser eller siktvärden ligger nära deras gränser, säger Elin som är försvarsmeteorolog på Norrbottens flygflottilj, F 21.
  I fredstid är väderavdelningens primära uppgift att öka flyg- och övningssäkerheten. I händelse av krig skiftar fokus. Uppgiften blir då istället att stötta enheter och staber med hur vädret kan användas för att taktisera kring operationer. Det är därför meteorologer även är taktiska officerare.
  För att bli försvarsmeteorolog krävs en militär grundutbildning, fyra års universitetsstudier inom fysik med inriktning meteorologi och en officersexamen från Karlberg. Ansökan till försvarsmeteorolog kan man göra när som helst, man måste med andra ord inte ha genomgått någon av dessa utbildningar innan man ansöker. Söker man och blir antagen innan universitetsstudierna kommer man få lön under studierna och därmed slippa studielån. För att bli antagen genomgår man en så kallad utökad mönstring, vilket bland annat innebär tester av ens kognitiva förmåga (exempelvis stresstålighet, simultankapacitet och logiskt tänkande), samtal med flygpsykologer och tester hos flygmedicinskt centrum. Snarlikt pilottesterna.

  Specialiserade på militära enheter och operationer
  Det som skiljer ett jobb som meteorolog i Försvarsmakten mot ett jobb i det civila är den nära kontakten med ”kunder” eller enheter. Förutom att ”briefa” så diskuterar försvarsmeteorologer ofta direkt med piloterna och flygtjänstledarna. Att göra prognoser på vädret är något samtliga meteorologer ska kunna, men försvarsmeteorologer är också specialiserade på att förstå och kommunicera hur vädret påverkar militära enheter och operationer.

   - Det roligaste och mest intressanta med jobbet är just variationen, då vi till skillnad från civila meteorologer exempelvis deltar i övningar. Vi kan baseras med helikoptern i fjällen eller någonstans ute i skogen. Dessutom får vi träna på arbetstid, vara på skjutbanan och följa med flygplanet SK60 eller en helikopter upp i luften. Ena dagen är vädret bra och telefonen ringer knappt. Nästa dag är vädret dåligt och det är ingen lugn stund på hela passet, säger Elin.…

Skipper

 • Gästinlägg: Ett medlemskap i NATO är nu det enda alternativet!

  6 mars 2022 09:54 – Unknown

  Statsminister Magdalena Andersson har tidigare sagt att det ”krävs väldigt bra argument för att vi skall gå med i NATO”. Den ryska invasionen av Ukraina erbjuder ett sådant väldigt bra argument - Ett medlemskap i NATO, om vi INTE vill ha krig!
  Bakgrunden till argumentet ovan är att svenskt försvar i sin helhet syftar till att vara krigsavhållande. Likt en igelkott skall försvaret påvisa att ett angrepp kommer att smärta och det ordentligt. Den angripare som inte avskräcks av detta faktum skall mötas av omedelbara och kännbara förluster vilket förhoppningsvis innebär att denne angripare avbryter sina illdåd.

  Det går att anta att Ukraina med sitt försvar har haft likartade ambitioner avseende avskräckning och tröskeleffekt i syfte att slippa en väpnad konflikt. Men det har visat sig att idén om att ett starkt konventionellt försvar, hos en fristående stat, skulle verka krigsavhållande mot den nuvarande ryska statsledningen inte längre är giltig. De kostnader i liv, materiel och monetära medel som nuvarande ryska ledning är beredd att ta överraskar sannolikt också de mest rutinerade analytiker. Trots att Ukraina har åsamkat betydande skada på rysk militär, samtidigt som EU, USA med flera ödelägger den ryska ekonomin, blir Lavrovs svar på en presskonferens den 3:e mars att ”Ryssland skall fortsätta till slutet”.

  Ukraina, som liksom Sverige, är en icke alliansansluten stat helt utan tillgång till egna kärnvapen, har därmed både misslyckats med att vara krigsavhållande och att få till en situation där inledande förluster för angriparen leder till att angreppet avbryts. Ukraina står inte ensamma och det förväntar jag mig inte heller att Sverige skulle göra om ett ryskt väpnat angrepp inleddes mot oss. Tvärtom har Ukraina ett enormt stöd av en stor del av världen i sin kamp med vapen, frivilliga, ekonomiska medel med mera.

  Men detta stöd har INTE hindrat Ukrainas folk från att skjutas i småbitar av ryskt raketartilleri.

  Likheten med den svenska situationen är uppenbar! Sverige saknar också kollektiva försvarsgarantier, som är kända för den eventuella angriparen, och vi har inga egna kärnvapen. Detta innebär att Sverige är en stat som kan påverkas med militära operationer till en acceptabel kostnad.

  Vi skulle likt Ukraina visserligen också kunna påräkna stöd när kriget var ett faktum. Vi skulle få visa vad vårt totalförsvar går för, vi skulle säkerligen åsamka de ryska styrkorna som skickas mot vårt land betydande förluster. Alla svenskar skulle förenas i en gemensam kamp mot den yttre fienden och många hjältar skulle födas i vårt land.

  Likväl skulle städer raseras, naturen förstöras och oändligt mycket lidande skulle bli ett faktum med de döda och skadade som detta eldprov av totalförsvaret skulle innebära.

  För att undvika det ultimata testet och slippa använda totalförsvarets yttersta funktion så kräver den nuvarande säkerhetsordningen en förändring av svensk säkerhetspolitik. Denna förändring innebär att Sverige omgående måste ta steget mot ett fullvärdigt medlemskap i NATO.

  / Svensk medborgare tillika stridpilot i flygvapnet…