Ubåtsklubbarna i Sverige består av fyra kamratföreningar och Föreningen Ubåtsvapnet.
Fokus är ubåtslivet förr, nu och i framtiden!

Nyheter och reportage från Försvarsmakten

 • Chefsbyte på Luftstridsskolan

  2 oktober 2023 09:17
  I fredags tog överste Niclas Magnusson över som ny chef på Luftstridsskolan (LSS). Han mottog förbandsfanan av den avgående chefen, brigadgeneral Anna Siverstig.Den traditionsenliga chefbytesceremonin genomfördes på Uppsala garnison med personal ur LSS samt särskilt inbjudna gäster. Chefen för flygvapnet, generalmajor Jonas Vikman företrädde Försvarsmakten på chefsöverlämningen.
  – Vi befinner oss i en allvarlig situation och Luftstridsskolans roll och uppgifter är avgörande för flygvapnets framtid. Jag är imponerad av det arbete Anna Siverstig och LSS har åstadkommit på mycket på kort tid. Nu kommer Niclas Magnusson, tillsammans med kunnig och kompetent personal som stöd, fortsätta arbetet med att förvalta och fortsätta utveckla förbandet, säger Jonas Vikman.
  Niclas Magnusson har närmast varit stabschef på Försvarsstabens stödenhet i Stockholm. Han har även varit ställföreträdande chef på Luftstridsskolan från 2020 till 2021. Han tog emot Luftstridsskolans fana av Anna Siverstig och tog befälet över förbandet.
  – Att få förtroendet att bli chef för Luftstridsskolan är stort. Luftstridsskolan, Flygvapnet och Försvarsmakten ska möta en försämrad omvärldsutveckling, säger Niklas Magnusson.
  Han sa också att det finns många möjligheter framöver, som till exempel nordiska samarbeten och det kommande Natomedlemskapet där Luftstridsskolan kommer att spela en viktig roll.
  Hemvärnets musikkår Uppsala stod för musiken i den ceremoniella inramningen.
  Under sin tid som chef för Luftstridsskolan har Anna Siverstig ansvarat både för att dela dåvarande Luftstridsskolan i två förband, då Upplands flygflottilj återupprättades, och att etablera en ny version av Luftstridsskolan.
  Anna Siverstig har nu tillträtt som Försvarsmaktens kommunikationsdirektör och i samband med det även befordrats till brigadgeneral.
   …

Skipper

 • Gästinlägg: Ett medlemskap i NATO är nu det enda alternativet!

  6 mars 2022 09:54 – Unknown

  Statsminister Magdalena Andersson har tidigare sagt att det ”krävs väldigt bra argument för att vi skall gå med i NATO”. Den ryska invasionen av Ukraina erbjuder ett sådant väldigt bra argument - Ett medlemskap i NATO, om vi INTE vill ha krig!
  Bakgrunden till argumentet ovan är att svenskt försvar i sin helhet syftar till att vara krigsavhållande. Likt en igelkott skall försvaret påvisa att ett angrepp kommer att smärta och det ordentligt. Den angripare som inte avskräcks av detta faktum skall mötas av omedelbara och kännbara förluster vilket förhoppningsvis innebär att denne angripare avbryter sina illdåd.

  Det går att anta att Ukraina med sitt försvar har haft likartade ambitioner avseende avskräckning och tröskeleffekt i syfte att slippa en väpnad konflikt. Men det har visat sig att idén om att ett starkt konventionellt försvar, hos en fristående stat, skulle verka krigsavhållande mot den nuvarande ryska statsledningen inte längre är giltig. De kostnader i liv, materiel och monetära medel som nuvarande ryska ledning är beredd att ta överraskar sannolikt också de mest rutinerade analytiker. Trots att Ukraina har åsamkat betydande skada på rysk militär, samtidigt som EU, USA med flera ödelägger den ryska ekonomin, blir Lavrovs svar på en presskonferens den 3:e mars att ”Ryssland skall fortsätta till slutet”.

  Ukraina, som liksom Sverige, är en icke alliansansluten stat helt utan tillgång till egna kärnvapen, har därmed både misslyckats med att vara krigsavhållande och att få till en situation där inledande förluster för angriparen leder till att angreppet avbryts. Ukraina står inte ensamma och det förväntar jag mig inte heller att Sverige skulle göra om ett ryskt väpnat angrepp inleddes mot oss. Tvärtom har Ukraina ett enormt stöd av en stor del av världen i sin kamp med vapen, frivilliga, ekonomiska medel med mera.

  Men detta stöd har INTE hindrat Ukrainas folk från att skjutas i småbitar av ryskt raketartilleri.

  Likheten med den svenska situationen är uppenbar! Sverige saknar också kollektiva försvarsgarantier, som är kända för den eventuella angriparen, och vi har inga egna kärnvapen. Detta innebär att Sverige är en stat som kan påverkas med militära operationer till en acceptabel kostnad.

  Vi skulle likt Ukraina visserligen också kunna påräkna stöd när kriget var ett faktum. Vi skulle få visa vad vårt totalförsvar går för, vi skulle säkerligen åsamka de ryska styrkorna som skickas mot vårt land betydande förluster. Alla svenskar skulle förenas i en gemensam kamp mot den yttre fienden och många hjältar skulle födas i vårt land.

  Likväl skulle städer raseras, naturen förstöras och oändligt mycket lidande skulle bli ett faktum med de döda och skadade som detta eldprov av totalförsvaret skulle innebära.

  För att undvika det ultimata testet och slippa använda totalförsvarets yttersta funktion så kräver den nuvarande säkerhetsordningen en förändring av svensk säkerhetspolitik. Denna förändring innebär att Sverige omgående måste ta steget mot ett fullvärdigt medlemskap i NATO.

  / Svensk medborgare tillika stridpilot i flygvapnet…