Ubåtsklubbarna i Sverige består av fyra kamratföreningar och Föreningen Ubåtsvapnet.
Fokus är ubåtslivet förr, nu och i framtiden!

Nyheter och reportage från Försvarsmakten

 • Kemiska stridsmedel i fokus under beredskapskontroll

  2 juni 2023 10:35
  Under en beredskapskontroll på Gotland i veckan har Försvarsmaktens förmåga att hantera hot med kemiska stridsmedel varit i fokus. Utöver P 18 har Skyddscentrum och Livgardet ingått i kontrollen, som chefen för Operationsledningen beordrat.Måndag morgon gick larmet för beredskapssatta delar av P 18, Skyddscentrum och Livgardet. I den oförberedda beredskapskontrollens övningsscenario hade Säkerhetspolisen fått indikationer på ett nära förestående sabotage med kemiska stridsmedel mot mål på Gotland.
  – Beredskapskontrollen syftar till att kontrollera Försvarsmaktens CBRN-beredskap och säkerställa förmågan att hantera denna typ av hot, säger Fredrik Ståhlberg, ställföreträdande chef vid Operationsledningen och ansvarig för beredskapskontrollen.
  CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.
  Majoriteten av världens länder har förbundit sig att inte använda sig av denna typ av vapen.
  Efter larmning kunde P 18 snabbt få igång ledning av operationen samt förstärka patrulleringen av skyddsvärda objekt. Man genomförde också en samverkan med civila myndigheter. Samtidigt transporterades specialistfunktioner från Skyddscentrum i Umeå ned till Gotland.
  Under tisdagen och onsdagen inträffade flera händelser där förbanden fick hantera misstänkta kemiska stridsmedel. För att kontrollera hela händelsekedjan från indikering och provtagning till analys, flögs misstänkt farliga ämnen till SkyddC:s laboratorium i Umeå.
  Sverige har en unik spetskompetens när det gäller att hantera CBRN-angrepp och att identifiera aktören bakom ett sådant angrepp.
  – Vi kontrollerar bland annat förbandens förmåga att med kort varsel förflytta sig från olika delar av landet och att en mottagande chef kan leda dessa och lösa uppkomna och komplexa situationer, säger Bengt Fransson som är ansvarig för planeringen av kontrollen.
  Det föreligger ingen förhöjd CBRN-hotbild mot Sverige och inga skarpa preparat används under beredskapskontrollen, men säkerhetsläget i omvärlden gör frågan aktuell. Användning, eller hot om användning, av CBRN-stridsmedel har skett både historiskt och i närtid, bland annat i konflikten i Syrien, förgiftningen av Aleksej Navalnyj och vid invasionen av Ukraina. Misstänkta pulverbrev förekom i Sverige så sent som våren 2023.
  – Beredskapskontrollen har hittills visat att vi klarar av de krav vi har på oss. CBRN-hotet är tyvärr en del av vår verklighet, både i dag och i framtiden, och vi måste ständigt vara beredda på att hantera dessa hot, säger Magnus Frykvall, chef för Gotlands regemente.
  För förbanden har kontrollen inneburit ett par intensiva dagar.
  - Vi vet ju inte om kemiska stridsmedel är något som motståndaren kommer att använda och det har varit intressant att få jobba tillsammans med CBRN-enheten. Det är otroligt lärorikt att samarbeta med andra på det här sättet, säger Elise som är anställd soldat vid Gotlands regemente P 18.
  Förband som deltar i beredskapskontrollen kommer från SkyddC, Livgardet och P 18. Dessutom har personal från FOI deltagit och Flygvapnet har understött med transporter.…

Skipper

 • Gästinlägg: Ett medlemskap i NATO är nu det enda alternativet!

  6 mars 2022 09:54 – Unknown

  Statsminister Magdalena Andersson har tidigare sagt att det ”krävs väldigt bra argument för att vi skall gå med i NATO”. Den ryska invasionen av Ukraina erbjuder ett sådant väldigt bra argument - Ett medlemskap i NATO, om vi INTE vill ha krig!
  Bakgrunden till argumentet ovan är att svenskt försvar i sin helhet syftar till att vara krigsavhållande. Likt en igelkott skall försvaret påvisa att ett angrepp kommer att smärta och det ordentligt. Den angripare som inte avskräcks av detta faktum skall mötas av omedelbara och kännbara förluster vilket förhoppningsvis innebär att denne angripare avbryter sina illdåd.

  Det går att anta att Ukraina med sitt försvar har haft likartade ambitioner avseende avskräckning och tröskeleffekt i syfte att slippa en väpnad konflikt. Men det har visat sig att idén om att ett starkt konventionellt försvar, hos en fristående stat, skulle verka krigsavhållande mot den nuvarande ryska statsledningen inte längre är giltig. De kostnader i liv, materiel och monetära medel som nuvarande ryska ledning är beredd att ta överraskar sannolikt också de mest rutinerade analytiker. Trots att Ukraina har åsamkat betydande skada på rysk militär, samtidigt som EU, USA med flera ödelägger den ryska ekonomin, blir Lavrovs svar på en presskonferens den 3:e mars att ”Ryssland skall fortsätta till slutet”.

  Ukraina, som liksom Sverige, är en icke alliansansluten stat helt utan tillgång till egna kärnvapen, har därmed både misslyckats med att vara krigsavhållande och att få till en situation där inledande förluster för angriparen leder till att angreppet avbryts. Ukraina står inte ensamma och det förväntar jag mig inte heller att Sverige skulle göra om ett ryskt väpnat angrepp inleddes mot oss. Tvärtom har Ukraina ett enormt stöd av en stor del av världen i sin kamp med vapen, frivilliga, ekonomiska medel med mera.

  Men detta stöd har INTE hindrat Ukrainas folk från att skjutas i småbitar av ryskt raketartilleri.

  Likheten med den svenska situationen är uppenbar! Sverige saknar också kollektiva försvarsgarantier, som är kända för den eventuella angriparen, och vi har inga egna kärnvapen. Detta innebär att Sverige är en stat som kan påverkas med militära operationer till en acceptabel kostnad.

  Vi skulle likt Ukraina visserligen också kunna påräkna stöd när kriget var ett faktum. Vi skulle få visa vad vårt totalförsvar går för, vi skulle säkerligen åsamka de ryska styrkorna som skickas mot vårt land betydande förluster. Alla svenskar skulle förenas i en gemensam kamp mot den yttre fienden och många hjältar skulle födas i vårt land.

  Likväl skulle städer raseras, naturen förstöras och oändligt mycket lidande skulle bli ett faktum med de döda och skadade som detta eldprov av totalförsvaret skulle innebära.

  För att undvika det ultimata testet och slippa använda totalförsvarets yttersta funktion så kräver den nuvarande säkerhetsordningen en förändring av svensk säkerhetspolitik. Denna förändring innebär att Sverige omgående måste ta steget mot ett fullvärdigt medlemskap i NATO.

  / Svensk medborgare tillika stridpilot i flygvapnet…