Ubåtsklubbarna i Sverige består av fyra kamratföreningar och Föreningen Ubåtsvapnet.
Fokus är ubåtslivet förr, nu och i framtiden!

Nyheter och reportage från Försvarsmakten

 • ”Jag imponeras av motståndskraften i Ukraina”

  23 februari 2024 09:00
  Den 24 februari är det två år sedan Rysslands fullskaliga och brutala invasion av Ukraina. ÖB Micael Bydén förklarar varför det är nödvändigt att fortsätta vårt stöd.ÖB Micael Bydén tog emot beskedet om Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 med förfäran och bestörtning, men också viss förvåning.– Vi hade följt utvecklingen noga och visste att en invasion var en möjlig utveckling. Men med tanke på de höga militära risker en storskalig invasion skulle medföra var den osannolik, berättar Micael Bydén.
  Risker som handlar om långa avstånd, krav på en omfattande logistik och behov av stora resurser. Och det är risker som har ”fallit ut”, som ÖB uttrycker det och han konstaterar att invasionen har kostat oerhört mycket i form av mänskligt lidande för det ukrainska folket.
  Under ett besök vid ett frontavsnitt i november 2023 bevittnade han själv något av den starka försvarsvilja som har präglat Ukrainas kamp. Inte bara sedan 2022 utan ända sedan 2014, då Ryssland gick in i Donbass-regionen och annekterade Krimhalvön.– Soldaterna jag träffade hade en oerhört stark spirit och det formligen lyste försvarsvilja ur ögonen på dem. Jag imponeras av motståndskraften som präglar hela samhället i Ukraina.
  Men liksom andra bedömare kan han inte skönja något slut på kriget, just nu. Samtidigt, understryker han, har det satt ljuset på Sveriges egen säkerhet och beredskap. ”Hur beredda är vi om det som händer i Ukraina händer här?”, frågar han retoriskt.
  Sverige har hjälpt Ukraina med materiel, utbildning och ekonomiskt stöd. Sammanlagt har regeringen presenterat 15 stödpaket sedan Rysslands invasion för två år sedan. Hjälp som har påverkat Försvarsmaktens egen tillväxt och uppbyggnad, men som likväl varit och är nödvändig.
  – Det är vår egen säkerhet vi investerar i när vi ger stöd till Ukraina, understryker Micael Bydén.…

Skipper

 • Gästinlägg: Ett medlemskap i NATO är nu det enda alternativet!

  6 mars 2022 09:54 – Unknown

  Statsminister Magdalena Andersson har tidigare sagt att det ”krävs väldigt bra argument för att vi skall gå med i NATO”. Den ryska invasionen av Ukraina erbjuder ett sådant väldigt bra argument - Ett medlemskap i NATO, om vi INTE vill ha krig!
  Bakgrunden till argumentet ovan är att svenskt försvar i sin helhet syftar till att vara krigsavhållande. Likt en igelkott skall försvaret påvisa att ett angrepp kommer att smärta och det ordentligt. Den angripare som inte avskräcks av detta faktum skall mötas av omedelbara och kännbara förluster vilket förhoppningsvis innebär att denne angripare avbryter sina illdåd.

  Det går att anta att Ukraina med sitt försvar har haft likartade ambitioner avseende avskräckning och tröskeleffekt i syfte att slippa en väpnad konflikt. Men det har visat sig att idén om att ett starkt konventionellt försvar, hos en fristående stat, skulle verka krigsavhållande mot den nuvarande ryska statsledningen inte längre är giltig. De kostnader i liv, materiel och monetära medel som nuvarande ryska ledning är beredd att ta överraskar sannolikt också de mest rutinerade analytiker. Trots att Ukraina har åsamkat betydande skada på rysk militär, samtidigt som EU, USA med flera ödelägger den ryska ekonomin, blir Lavrovs svar på en presskonferens den 3:e mars att ”Ryssland skall fortsätta till slutet”.

  Ukraina, som liksom Sverige, är en icke alliansansluten stat helt utan tillgång till egna kärnvapen, har därmed både misslyckats med att vara krigsavhållande och att få till en situation där inledande förluster för angriparen leder till att angreppet avbryts. Ukraina står inte ensamma och det förväntar jag mig inte heller att Sverige skulle göra om ett ryskt väpnat angrepp inleddes mot oss. Tvärtom har Ukraina ett enormt stöd av en stor del av världen i sin kamp med vapen, frivilliga, ekonomiska medel med mera.

  Men detta stöd har INTE hindrat Ukrainas folk från att skjutas i småbitar av ryskt raketartilleri.

  Likheten med den svenska situationen är uppenbar! Sverige saknar också kollektiva försvarsgarantier, som är kända för den eventuella angriparen, och vi har inga egna kärnvapen. Detta innebär att Sverige är en stat som kan påverkas med militära operationer till en acceptabel kostnad.

  Vi skulle likt Ukraina visserligen också kunna påräkna stöd när kriget var ett faktum. Vi skulle få visa vad vårt totalförsvar går för, vi skulle säkerligen åsamka de ryska styrkorna som skickas mot vårt land betydande förluster. Alla svenskar skulle förenas i en gemensam kamp mot den yttre fienden och många hjältar skulle födas i vårt land.

  Likväl skulle städer raseras, naturen förstöras och oändligt mycket lidande skulle bli ett faktum med de döda och skadade som detta eldprov av totalförsvaret skulle innebära.

  För att undvika det ultimata testet och slippa använda totalförsvarets yttersta funktion så kräver den nuvarande säkerhetsordningen en förändring av svensk säkerhetspolitik. Denna förändring innebär att Sverige omgående måste ta steget mot ett fullvärdigt medlemskap i NATO.

  / Svensk medborgare tillika stridpilot i flygvapnet…