Ubåtsklubbarna i Sverige består av fyra kamratföreningar och Föreningen Ubåtsvapnet.
Fokus är ubåtslivet förr, nu och i framtiden!

isa 2020

Nedräkningen har börjat och planering samt organiseringen är i full gång till nästa års kongress i Karlskrona..

LÄNK

Sånghäfte

ulven 75 år

Nyheter och reportage från Försvarsmakten

 • Viktig dag i Försvarsmaktens tillväxt

  13 december 2019 21:49
  Idag har Sverige fått ett starkare försvar. Över 200 nya specialistofficerare utnämndes på fredagen till sergeanter vid en värdig, festlig och välbesökt ceremoni, arrangerad av Militärhögskolan Halmstad (MHS H), på Halmstad arena. – Alla dessa nya specialistofficerare, som representerar ett trettiotal olika professioner i Försvarsmakten, innebär ett betydande och oerhört viktigt bidrag till Försvarsmaktens tillväxt och Sveriges ökade försvarsförmåga – nu och i framtiden, konstaterar Anders Callert, Försvarsmaktens utbildningschef och dagens examensförrättare.
  Krigsförband i samtliga försvarsgrenar och stridskrafter kommer att få ett tillskott av nya specialistofficerare efter dagens examen. Den tre terminer långa grundläggande specialistofficersutbildningen vid Försvarsmaktens olika skolor och centrum är till ända. Nu väntar fortsatt lärande och handledning på förbanden för att skaffa den djupa yrkesskicklighet som kännetecknar en riktigt duglig specialistofficer.
  Utveckla Försvarsmakten – en stark drivkraft för nya specialistofficerare
  Viljan att äntligen börja bidra i den dagliga verksamheten är stor. Cecilia Frisén är nybliven specialistofficer på Ledningsregementet. Hennes arbetsfält är att bidra till optimal användning av Försvarsmaktens ledningssystem, men hon börjar med en annan viktig uppgift. Att bidra till optimal militär grundutbildning för rekryterna på Ledningsregementet:
   – För mig är det en dröm som jag haft ända sedan grundskolan som går i uppfyllelse idag. Att få bli yrkesofficer och att få vara med och utveckla rekryter och blivande kollegor. Alla är olika som kommer till Försvarsmakten och alla behövs. Jag ser fram emot att få utöva mitt ledarskap och se till att alla bemöts schysst, att alla får höras och synas, och får den bästa utbildning man kan få. Jag vill föra Försvarsmakten framåt och bidra till att alla kommer till sin rätt på sin rätta plats.
  Att lämna och komma tillbaka till efterlängtad gemenskap
  Soldaten Johan Foxberg lämnade sin arbetsplats på trafiktransportledningsplutonen på Trängregementet i Skövde förra sommaren. Johan och hans kollegor arbetar med operativa transporter. De underlättar och stödjer andra förbands förflyttningar genom vårt avlånga land genom att se till att logistiken fungerar under transporterna och att förbanden kan ta sig så smidigt och säkert genom landet med gott stridsvärde för att snabbt börja verka i ett insatsområde.  Nu återvänder han till arbetsplatsen som nybliven specialistofficer och ställföreträdande plutonchef:
  – Det känns väldigt roligt och spännande att komma tillbaka!  Jag lämnade som trygg gruppmedlem i en väl fungerande grupp och ser fram emot utmaningen att lära känna nya soldater och att få flera grupper att må och prestera bra. Sen är det ju alltid roligt att få vara med om Försvarsmaktens tillväxt och utveckling, att vara på ett jobb där allt ska bli större och mer.
  Det ska kännas lite extra att gå till jobbet
  Efter 11 år i restaurangbranschen var det dags att vända blad för Elisabeth Johansson och satsa på något helt annat. Först militär grundutbildning på Skaraborgs flygflottilj, F 7, och sedan specialistofficersutbildning.  Elisabeth kommer nu att ingå i ”Mission Support Element” (MSE) vid en flygdivision som planerar och utvärderar militära flygföretag:
  – Idag känner jag mig väldigt stolt över att vara anställd i Försvarsmakten. Jag har verkligen sett fram emot en tid nu att komma till min arbetsplats och börja ta det ansvar som jag utbildat mig för att ta.  För mig är det en självklarhet att försvara Sverige och skydda det som vi har och står för.…

Skipper

 • Krönika: Vad händer i försvarsfrågan nu?

  24 november 2019 16:47 – Unknown

  För en vecka sedan lämnade Försvarsmakten över det så kallade ”femtonde november-underlaget” till regeringen. Ett underlag som utgör analysen av försvarsberedningens förslag om hur försvaret under de närmaste åren ska utformas och finansieras. Enligt beräkningarna är skillnaden mellan försvarsberedningens ambition och föreslagen ekonomi hela 55 miljarder kronor.
  Läs hela krönikan i BLT här...…