Om Klubben

Bildad: 1988
Ordförande: Göran Korch
Fartyg: U3, Byggd 1942, Levererad 1943
Plats: Malmö Museer -Tekniken och Sjöfartens Hus, Malmö

Idé & verksamhet

Ubåtsklubben U3...
...är en kamratförening främst bestående av ubåtsmän, män och kvinnor som genom sitt yrke eller eller på annat sätt är intresserade av och engagerade i ubåtsfrågor. Ubåten U3 i Malmö utgör gemensam symbol och plattform.

...syfte är att i kamratlig samvaro främja intresset för och kunskap om svenska ubåtsvapnet, andra nationers ubåtsvapen, ubåtars uppträdande och annat med med anknytning till ubåtar.

Verksamhet

Samvaro med föredrag, information och diskussioner
Former för detta utgörs främst av träffar med föredrag, informationsmöten, diskussioner kring olika teman samt studiebesök. För att främja sammanhållning och samvaro kombineras dessa om möjligt med olika former av samkväm.

Ubåten U3 och dess historia - U3 Veteranbesättning
Museiubåten U3 vid Malmö Museer är den samlande symbolen för föreningens syfte och verksamhet. Genom U3 Veteranbesättning bevaras och förmedlas kunskapen om svenska ubåtsvapnet och ubåtar. Läs mer under "Veteranbesättningen" under separat flik eller klicka här.

Samarbete och utbyte med andra föreningar
Ubåtsklubben U3 samarbetar och samverkar med övriga svenska ubåtsklubbar, andra länders ubåtsklubbar och andra maritimt inriktade föreningar.


MUSEIUBÅTEN U 3

Välkomna Ombord och upptäck en riktig ubåt!

  • U3 en i serien av världens första ubåtar med helsvetsat tryckskrov!
  • U3 en i serien av svenska ubåtar som var först med dieselelektrisk framdrivning!
  • U3 en i serien av de första helt svenskkonstruerade ubåtarna!


Ta chansen och upplev och lär om ubåtslivet i Sverige under och åren efter 2:a världskriget!  - Titta runt här på våra sidor och besök oss på Malmö Museum!

På Museet kan du komma in i U3 och gå från För till Akter och titta på hur man bodde ombord. All teknisk utrustning finns kvar på sina rätta platser.
Äkta ubåtsmän från U3 Veteranbesättning utför guidningar ombord på tisdagar och söndagar kl. 13-16 året runt, utom vissa storhelger.
Guiderna berättar om livet ombord och hur man körde ubåten.
Unika guidningar på andra tider kan även beställas genom Malmö Muséer.

Du är mycket välkommen ombord, både här på vår hemsida och i Malmö!  

Göran Korch
FC U3