teknik & Historia

Eftersom utvecklingen av ett enhetsmaskineri (kretsdiesel) drog ut på tiden för ubåt typ A11 och bränslecellmaskineriet slutade med en brand på ASEA 1962 och utvecklingen av ubåt typ NEPTUN (Atommaskineri) visserligen fullföljdes men inte var så klokt för Östersjön så beslöt man att inte bygga dessa.
Våra Delfinen och Sor-ubåtar 12st totalt, var förkrigskonstruktioner och i behov av att ersättas.
Hajenubåten var ett mellanspel och mycket satsades på A11 men den bara drog iväg i tiden så DRAKEN II, en lätt modifierad Hajen med plats för 40 cm torpeder blev lösningen. 40 cm-torpeden HARALD blev också försenad så den kom inte med på DRAKEN vilket gav nödlösningen ombyggda kustubåtar, ABBORREN-klassen för att kunna skjuta dessa. Och inte minst så tyckte marinledningen att antalet ubåtar var viktigare än bra ubåtar innan den slutliga lösningen med A11 blev färdig.
A11B, dvs Sjöormen 2 beslutades utan enhetsmaskineri. Skrov var beräknat för stora alkoholtankar till kretsdiesel och för att slippa beräkna om hela ubåten så fylldes tankarna med batterier i stället och Sor II fick oerhört mycket batteri!

besättning

torpedrummet

I torpedrummet finns främre luckan..
Här tjänstgjorde Torpedmästaren, sknr 56, sknr 12,17 och sknr 18 som var maskinare.

manöverrum

FC-HYTT, REG-OFF-MÄSS, RADARHYTT, RADIOHYTT, SONAR, STRIDSLEDNING, DYKBORD, DJUPSTYRNING.
Här tjänstgjorde FC, MANO, SIGO, TO, 1 M, 4 M, IntC , 1S, Radioman, sknr 21, 22,1,2,3,7,8,53

tornet

I tornet finns mittre luckan..
Här tjänstgjorde MANO, FC, sknr 5.

byssa

Här tjänstgjorde 2 kockar, styrbords och babords vakt.

motorrum

Här tjänstgjorde 2 motormän, styrbords och babords vakt.
Sknr 36 och 37.

maskincentral

I maskincentralen finns aktra luckan..
Här tjänstgjorde 2M, 3M, sknr 31 och 32.

komp-off-mäss, pluton-off-mäss

Här tjänstgjorde MtjC samt sknr 39 och 8.

kompressorrum

Här tjänstgjorde Sknr 39.

propellermotorrum

Här tjänstgjorde Sknr 39.

springaren, drakenklass

fakta

Byggd: Kockums, Malmö 1961
Utrangerad: 1988
Besättning: 37 man
Längd: 69,3
Bredd: 4,8/5,3
Höjd: 
Periskopsdjup:
15 m
Djupgående: 5m
Deplacement: 835 ton
Antal tuber: 4x53cm
Antal torpeder:
Möjlighet till minläggning:
Andra vapenslag:
Motorer:  2 x Hedemora Pielstick, v12, 830 hk/st.
Fart: ytläge 17 knop
          uläge  20 knop
Dykdjup: 150m
Motto: 
"Semper In Viam", Alltid På Väg