Kontakter
Ordförande  i klubben tillika Fartygschef i Veteranbesättningen:  Göran Korch

Sekreterare i klubben: Mats Bobo Peterson

Kassör i klubben tillika 1.O i Veteranbesättningen: Hans Carlsson
För besättningsärenden och guidningar skicka mail till 1.O.

Hasse Carlsson, som är klubbens historiska expert och "arkivdykare", tar gärna emot bilder och annat material som har anknytning till U3 och dess systerbåtar - "Nummerbåtarna".

Webmaster: Göran Korch