ISA 2020

Nedräkningen har börjat och planering samt organiseringen är i full gång till nästa års kongress i Karlskrona..
En hemsida byggs nu upp och kommer presenteras så småningom.

Städdag april 2019

loading...

Kalender

böcker för underrättelse- och ubåtsintresserade

sjöormarna testar nordkaparens sånghäfte

På museum i tallinn

SENASTE NOR-NYHETER

2019-03-17
Årsmöte 2019

Årsmöte har hållits i Marinstugan 190315. Mötet avlöpte utan skandaler men med bra samvaro och god mat efteråt.
Årsmötesprotokollet kan laddas hem nedan.

Läs hela inlägget »
2019-01-04
Författarmedlem
2018-11-29
FMV-film om stirling
2018-11-17
San Juan hittad
2018-11-05
Sånghäftet

GLÖM EJ MEDLEMSAVGIFTEN!
BG 5032-0738

loading...