till minne av ulven 15 april 2020

Ytterligare ett år har passerat sen vi hyllade Ulvens besättning senast, på den tragiska dagen för Ulvens förlisning, 15 april för 77 år sedan.
Det anslöt åtta ubåtsveteraner till Marinstugan och minnesstenen på Nya Varvets kyrkogård.
Vår egen kaplan Bert Löverdal talade.
Efter ceremonin serverades det kaffe i Marinstugan och som alltid fanns det tid för ett ubåtsminne att berätta.
Bilder av Lars Nordenberg och Benny Börjesson.

ISA 2020
Kongressen uppskjuten ett år!
Nytt datum blir 23 - 27 maj 2021
En hemsida finns med all info och hur man anmäler sig:
ISC2020

Kalender

Städdag april 2019

loading...

böcker för underrättelse- och ubåtsintresserade

sjöormarna testar nordkaparens sånghäfte

På museum i tallinn

SENASTE NOR-NYHETER

2020-04-05
Den nya styrelsen

Styrelsen för Nordkaparen ser nu ut som följer:
Ordförande
Lars Nordenberg      1år  
P-O Eriksson            2år
Benny Börjesson      2år
Lars Christensson    2år
Kassör
Åke Andreasson      1 år  
Sekreterare
Janeric Mårtensson 1år  

Läs hela inlägget »
2020-03-01
Besök på Zeeleeuw
2020-02-23
Årmötesprotokoll
2020-01-23
Bertil Hansson berättar
2019-10-11
Ny sändning ubåtsglas 

GLÖM EJ MEDLEMSAVGIFTEN!
BG 5032-0738

loading...