Styrelse

Ordförande: Göran Korch
Sekreterare: Mats Bobo Peterson
Kassör: Hans Carlsson
Ledamot: Pål Almén
Ledamot: Ingemar Steimer
Suppleant: Camilla Olsén
Suppleant: Magnus Odeén
Hedersledamot: Per Winbladh
Valberedning: Mats Witt och Camilla Olsén

Kontaktuppgifter