Styrelse

Ordförande: Göran Korch
Sekreterare: Sven-Arne Löfving
Kassör: Hans Carlsson
Ledamot: Pål Almén
Ledamot: Ingemar Steimer
Suppleant: Magnus Odeén
Suppleant: Pär Dahlander
Hedersledamot: Per Winbladh

Valberedning: 
Ingvar Flinck och Sven-Arne Löfving

Kontaktuppgifter