Om klubben

Fakta

Bildad: 2002
Ordförande:
Lars Nordenberg
Fartyg: Nordkaparen 1963
Plats: Maritman
Antal medlemmar: 400+

Uppkomst.

Den 20/4 2002 träffades ett antal ubåtsmän i varierande åldrar, ombord på Jagaren J 19 Småland i Göteborg. En härlig blandning av gamla ubåtskamrater. 
Där fanns några som gjort värnplikten ombord på någon ubåt och där fanns folk som tjänstgjort ombord på olika ubåtar i 30 år. Syftet var att bilda en förening inför 100-årsfirandet av Svenska Ubåtsvapnet.
Nu har vi bildat Västkustens Ubåtsklubb Nordkaparen.
Anledningen till "Nordkaparen" beror på att vi skall försöka samarbeta med Göteborgs Maritima Centrum och se till att ubåten Nordkaparen hålls vid gott skick