Hej alla medlemmar!
 
Här kommer lite information om vad som skall hända nästa år.
 
Vi försöker att få till ett studiebesök på SAAB/Kockums, för att få se vad som har förändrats på senare år. Detta kommer förhoppningsvis att ske under våren.
 
Ett annat stort evenemang, som kommer under vecka 20 är det stora internationella ubåtsmannamötet. International Submariners Association (ISA 2020), som det heter. Det blir ca 300 personer från 20 - 22 nationer från hela världen.
 
Mer om arrangemanget finns att läsa på hemsidan:  www.57isc.com
 
Arrangör i Sverige är ubåtsklubbarna med Lars Nordenberg och Lasse Sager i spetsen. Vi kan komma att behöva hjälp med diverse saker under den veckan.
 
Om du är intresserad kontakta Lasse Nordenberg 0739033060 eller Lasse Sager 0702815096 eller undertecknad 0732110266.
 
Bertil Svedlund
Ordförande Ubåtsklubben Hajen.

   GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

ÖNSKAR UBÅTSKLUBBEN HAJEN

Klicka på bilden.