Styrelsen

Valdes 2024
(under omarbetning)



Ordförande       Lars Nordenberg      Omval    1 år

Sekreterare      Janeric Mårtensson                   år

Kassör              Hans Lorentsson                       år

Ledamot             Lars Christensson                   år

   ”                       P-O Eriksson                           år

   ”                     Hans Nordin                              år

   ”                      Benny Börjesson                      år
                      

Materialförv.      JE Mårtensson                         år

Revisor               Lars Sandberg                       år
Revisorsuppl.     Tore Nyblom                           år

Valberedning     Benny Börjesson sammankallande    1 år
Suppleant          Hans Nordin                                       2 år        

Matrikelansv.    Lars Sandberg

Webmaster        Per Björnekärr

Resesamordnare   P-O Eriksson och Lars Nordenberg

Kontaktpersoner till Maritiman: 
Janeric Mårtensson FGMC/Tekniker grp 

2024

Per-Olof Eriksson, Janeric Mårtensson, Benny Börjesson, Lars Christensson, Hans Lorentsson, Lars Nordenberg, Per Björnekärr.
Ej med på bild: Hans Nordin, Lars Sandberg

Frågor till styrelsen