Styrelsen

Valdes 2020
Lars Nordenberg      1år   Ordförande
P-O Eriksson            2år
Benny Börjesson      2år
Åke Andreasson      1 år  Kassör
Janeric Mårtensson 1år   Sekreterare
Lars Christensson    2år

Övrigt
Lars Sandberg         1år   Revisor
Tore Nyblom            2år   Suppl. revisor

Benny Börjesson     1år   Valberedning

Pelle Björnekärr               Webmaster

2018

Frågor till styrelsen