Styrelsen

Valdes 2022


Ordförande       Lars Nordenberg      Omval    1 år

Sekreterare      Janeric Mårtensson                1 år

Kassör              Hans Lorentsson                    2 år

Ledamot             Lars Christensson    Omval  2 år

   ”                       P-O Eriksson            Omval  2 år

   ”                      Gunnar Ekblad                      1 år

   ”                      Benny Börjesson       Omval  2 år
   
   ”                       Åke Andreasson                   1 år                    

Materialförv.    Gunnar Ekblad/JE Mårtensson 2 år

Revisor               Lars Sandberg                     1 år
Revisorsuppl.     Tore Nyblom              Omval 2 år

Valberedning     Benny Börjesson sammankallande    2 år
Suppleant        Åke Andreasson              1 år        

Matrikelansv.    Lars Sandberg

Webmaster        Per Björnekärr

Resesamordnare   P-O Eriksson och Lars Nordenberg

Kontaktpersoner till Maritiman:
Gunnar Ekblad        FGMC/Tekniker grp 
Janeric Mårtensson FGMC/Tekniker grp 

2018

Frågor till styrelsen