Styrelsen

Valberedningen har kommit fram med sitt förslag till kommande styrelse.Se nedan!

Valdes 2023


Ordförande       Lars Nordenberg      Omval    1 år

Sekreterare      Janeric Mårtensson                2 år

Kassör              Hans Lorentsson                    1 år

Ledamot             Lars Christensson    Omval  2 år

   ”                       P-O Eriksson            Omval  2 år

   ”                     Hans Nordin                           2 år

   ”                      Benny Börjesson                   1 år
   
   ”                       Åke Andreasson      Omval  2 år                    

Materialförv.      JE Mårtensson                      1 år

Revisor               Lars Sandberg                     2 år
Revisorsuppl.     Tore Nyblom              Omval 1 år

Valberedning     Benny Börjesson sammankallande    1 år
Suppleant        Åke Andreasson                                   2 år        

Matrikelansv.    Lars Sandberg

Webmaster        Per Björnekärr

Resesamordnare   P-O Eriksson och Lars Nordenberg

Kontaktpersoner till Maritiman: 
Janeric Mårtensson FGMC/Tekniker grp 

2018

Frågor till styrelsen