Alla med intresse för ubåtar hälsas välkomna i klubben


Anmälan görs till:
Christian Gunnarsson (kassör) 0702-15 80 40 eller gunnarsson.christian@gmail.com
eller sätt in 150:- på bankgiro 441-7515 Handelsbanken
och ange namn, adress, mejladress samt telefonnummer.
Allt för att vi ska kunna nå Er när det är något på gång