Alla med intresse för ubåtar hälsas välkomna i klubben


Anmälan görs till:
Christian Gunnarsson (kassör) 0702-15 80 40 eller gunnarsson.christian@gmail.com
alternativt
Johan Hjortsberg (sekr.) 0455-27746 eller
johan.hjortsberg@gmail.com

eller sätt in 100:- på bankgiro 441-7515 Handelsbanken
och ange namn, adress och gärna mejladress samt
telefonnummer. Allt för att vi ska kunna nå Er när det är
något på gång