Klubbkväll 19 maj

På Drottning Victorias Örlogshem hölls en klubbkväll med föredrag av projektledaren för A26-bygget.
Middag och muntra sånger samt goda historier var övriga aktiviteter.
Denna notis kommer kompletteras med foto och videobevis..