Idé & verksamhet

Föreningen Ubåtsvapnet, Swedish Submariners Association är en ideell förening med säte i Stockholm, med syfte att vara en samordnande förening för de anslutna ubåtsklubbarna

Föreningens ändamål
Ändamålet med föreningen skall vara att i samverkan med befintliga ubåtsklubbar:

  • Genomföra erforderlig koordinering och prioritering av verksamhet som kräver särskilt stöd eller insatser och därtill hörande ekonomiska angelägenheter
  • Verka för sammanhållning och utbyte mellan alla generationers ubåtskamrater
  • Sprida kunskap om ubåtsvapnets historia och teknikutveckling till allmänheten och beslutsfattare
  • Berätta om de människor som seglat i våra svenska ubåtar och deras upplevelser
  • Vidga insikten hos allmänhet och beslutsfattare om var ubåtsvapnets potential står idag operativt, taktiskt och tekniskt
  • Blicka framåt mot framtidens militära uppgifter inom undervattensområdet och framtida ubåtsgenerationer samt informera om hur dessa uppgifter och ubåtar stödjer den svenska försvars- och säkerhetspolitiken.
Verksamhet
Föreningen utövar sin verksamhet medelst:
  • Föreningsstämma, styrelse och revisorer.
  • Föreningen utövar verksamhet i och utanför Sverige. Verksamheten utövas främst på de orter eller i de områden där ubåtsklubbar finns.
Medlemmar
Medlemskap kan beviljas ubåtsklubbar.