Kontaktpersoner

ORDFÖRANDE:     Lars Nordenberg           
SEKRETERARE:   Janeric Mårtensson      
RESOR:                 PeO Eriksson               
WEBMASTER:       Pelle Björnekärr            

Organisationsnummer: 802429-7924
bg.5032-0738
Postadress: 
C/O LARS NORDENBERG
KUTTERVÄGEN 5 
475 40 HÖNÖ

medlemsansökan

Medlemsavgiften är SEK 100:- per år.
Inbetalas till bg 5032-0738


I medlemsavgiften ingår klubbens märken, vidare kallas man till de aktiviteter som beslutas vid årsmötet.
Marinstugan vid Nya Varvet i Göteborg är vår klubblokal.

frågor