Ett mysterium vid Huvudskär

Oväntat besök utanför Huvudskär
Det är tidigt onsdagen den 24 september 1980. En klar och fin sensommarmorgon. Ubåten Springaren befinner sig sedan gårdagens morgon i uläge
i övningsområdet öster om ön Huvudskär i Stockholms skärgård. Springaren skall samöva med helikoptrar från 1:a Helikopterdivisionen vid Berga.
Klockan 09.00 skall övningarna starta enligt övningsordern. Springaren befinner sig i uläge och går med sakta fart på periskopsdjup öster om Vindbådan,
utgångspunkt för den ubåtsjaktövning som senare ska sättas igång.
Vid 6-tiden inträffar något oväntat. Hydrofonoperatören, det hette så då, (Emil Ohlsson?) rapporterar en hydrofoneffekt: avstånd nära, tilltar, drar kraftigt vänster.
Sekonden som går VO i tornet gör ett längre rundsvep med periskopet utan att se något som kan sättas i samband med hydrofoneffekten.
God sikt råder vid tillfället med en sikt på över 10 km. Inget fartyg synligt på ytan.
Fartygschefen varskos och kastar sig in i hydrofonhytten och får låna ett par hörlurar. Hydrofoneffekten låter som en knattrande moped i hög fart.
Effekten hörs under flera minuter med varierande styrka, för att sedan upphöra. Vi är förbryllade över vad det var vi hörde.
Så småningom är klockan 09.00 och vi har manövrerat till utgångsläge för ubåtsjaktövning tillsammans med de två helikoptrarna.
Det är dags för "Sätt igång" då övningsledaren i helikoptern frågar oss om det ska finnas ytterligare ubåtar i området. "Svar nej" sänds från Springaren.
"Vi har ytterligare ett hydrofoneko i din närhet!" Klassificering ubåt. Från helikoptern fortsätter rapporteringen av det andra ekot.
Den gemensamma slutsatsen är nu att vi har en oväntad, oönskad, oinbjuden besökare i vårt område som är svenskt territorialvatten!
Rapport om observationer och bedömningar sänds till C 1.ubflj.
Under tiden dyker ett kustfraktfartyg upp i periskopets synfält och passerar Springarens kurslinje på nordostlig kurs.
Avståndet är ganska litet så vi kan läsa Nordfahrt och Bad Ems på dess akterspegel.
Det färdades inte efter någon naturlig rutt för handelsfartyg! Fanns något samband med vår hydrofoneffekt? Frågan är fortfarande obesvarad.
Med tanke på dess konstiga manövrar i vårt närområde, tror vi nu senare att det var någon form av följefartyg till den objudne gästen.
Vad hände då sedan? Jo, Springaren beordrades att inta ytläge och fortsätta spaningen på ytan efter eventuellt snorklande ubåt och för att avvakta vidare order.
Två ubåtar fick ju inte operera i u-läge i samma område. Helikoptrarna fortsatte jakten på båt nummer 2 och fick därmed en "skarp" övning på köpet.
Den här händelsen kom senare att följas av ett intensifierat "ubåtskrig" mot Sverige som det finns många andra berättelser om.
Lästips:
Ubåt 137 – tio dagar som skakade Sverige, Anders Hellberg, Anders Björle, ISBN 91-7486-335-5
Hårsfjärden – det hemliga ubåtskriget mot Sverige, Ola Tunander, ISBN 91-1-301038-7
Göran Korch, fartygschef då det begav sig
Lars Nordenberg, sekond då det begav sig

Harald Teodosius Ehlin

En dramatisk ubåtshändelse från svenska ubåtsvapnets ”barndom”
 
Nedanstående berättelse är hämtad ur dagboksanteckningar förda av Elisabet Johanssons morfar som hette Harald Teodosius Ehlin och var född 2 april 1889 och dog 16 april 1966.
Elisabet som lämnat underlaget till Göran Korch i veteranbesättningen på museiubåten U 3 i Malmö är bosatt i Limhamn.
 
I slutet av 1916 övergick jag till uvapnet, för att ytterligare utbilda mina maskinella kunskaper.
Det var att sätta sig på skolbänken igen. Läsa förbränningsmotorer och elektroteknik, dessutom företa torpedlära, geostatik och stabilitetslära. Torpedskrivningar och läsning av torpedlära var hemligstämplade. Efter lektionerna inlåstes papper och böcker och våra fickor visiterades. Dessutom hade vi gett löfte att ej för utomstående yppa något av det som rörde tjänsten. Skolan varade i 6 månader. Sedan började undervattenbåtsberedskapen. Till börja med fick vi genomgå fartygskännedom. Tankars fyllning, tryckluftens användning för utblåsning av tankar och startning av motorerna. Elektriska batteri, laddning och skötsel, inställning av torpedernas skjutningar, isärtagning och ihopsättning av telefoner och peireskop ar.samt gyroskopets funktioner. Navigation och dykningar. Övningar i mörkret att finna rattar, spakar och ventiler, och för övrigt utföra manövrar rutinmässigt i mörkret.
Efter teoretiska och praktiska kurser blev jag kommenderad som torpeduppbördsman på undervattensbåten no 2, tillhörande femte divisionen, stationerad på västkusten.
En övningsdykning utanför Vinga, i och för sig en vanlig dykning, men höll på att bli en katastrof. - - Chefen kommenderade klart för dykning. Allt löst på däck stuvades ned i undervattenskroppen. Uppbördsstyrman rapporterade ”klart för undervattensgång”. Förliga torpednedtagningsluckan tornluckan stängdes och tillskruvades, samt slussventilen för dieselmotorskorsten. ”Fyll förliga och aktra barlasttankarna”! Fyll Centertanken! Full fart framåt! Horisontalrodren på nedgång!
Djupvisaren visade 5 mtr. – 10 -15 – 20 meter.
Stäng Centertanken! Maskintelegrafen signalerade stopp och elektriska motorn stoppades.
Vattnet strömmade  fortfarande in. Djupvattensvisaren ökade och visade 25 – 30 – 40 meter. ”Ordern Blås ut Centertanken! Trucket på det reduserade luftkärlet visade 4kg/cm2. Utombordstrycket var högre eller 45 meter varför vi fortfarande sjönk.
Vad var att göra? Nu börjar vattnet läcka in genom förliga torped- nedtagningsluckan, ubåten sjönk fortfarande och vattnet genom luckan ökade genom det höga trycket. Så kändes en lätt törn och fartyget kom i lutande ställning, vi stod på botten. Djupvattensmätaren visade på 54 meter. Alla ombord voro som lamslagna. Skräcken lyste i ögonen. Vattenläckan ökade. Utdunstningarna från de 20 manna besättningen kändes frän och kvalmig. Ångesten var ej att ta fel på, svettpärlorna droppade från oss. Vi var dränkta som kattor! Allas blickar var riktade mot nedtagningsluckan, där vattenstrålen blev allt kraftigare.
Torpedrumsdurken börja likna en kokande smältgryta, på grund av att det salta vattnet spolade över de elektriska batterien, som var plaserade under Torpedrumsdurken. Batteriet blev totalt kortslutet och syreångorna började lägga sig på bröstet. Det blev svårt att andas. Vi tyckte att hela helvetet brakat löst över oss. Ingen changs att komma upp till ytan. Innestängda som vi var fanns ingen möjlighet till räddning. Nej vid ett sådant tillfälle var inget annant än att avvakta dödskampen. Någon förbindelse med moderfartyget var ej möjligt. Den tiden fanns ej radio ombord.
Den enda förbindelsen med vattenytan var telefonbojen, som lösgjordes, men innan den blivit upptäckt ha vi varit kvävda eller dränkta.
Som genom ett trollslag och en stark förnimmelse, rusa en av besättningen fram till spaken för bly – lös – kölen, rycker ett kraftigt tag och kölen lösgöres. Båten kränger och ställer sig på nosen i 30 graders vinkel och höjer sig sakta med aktern före mot ytan. Vi voro räddade!
Det som vi tyckte vara timmar därnere på botten, var i själva verket blott en kort stund. Det var ändå hemska minuter.
Det blev en grundlig undersökning. Vid dockningen visade sig, att ett fisknät med vidhängande sänken fastnat i bottenventilen.
Kvar i ubåten stod jag till slutet av år 1918, då jag lade in om avskedsansökan, men fick den ej beviljad förrän på nyåret 1919.
 
Vid flottan hade jag haft många goda och trofasta kamrater och vänner. Det var med vemod jag lämnade dem, för att aldrig råkas mera. En del av mina kamrater har jag påträffat här och där i sevila livet. Under min tid vid flottan som varade närmare 11 år har jag många glada minnen.
De tråkiga minnena har jag sänkt i glömskans hav. Återstår nu att möta civila livet som i många år hägrat för mig och som jag drömt om att bli en fri man, fri från det militära oket där disciplin och inriktning gjorde mig till ett nummer och en robot.
 
Jag var nu fri och väntade mig nya upplevelser. Det första jobbet blev på Bergsunds Mek Verk. Som garantimaskinist, på de båtar varvet levererade Bersundsmotorer i. Beordrades att gå i m/s Brage av Norrköping på 500 ton, med en 350 hästars motor i. Tjänstgjorde där i 9 månader. Resorna sträckte sig till Leith i Skottland och Blyth. Resorna från England hade vi kol till ostkusthamnar såsom Vestervik, Norrköping och Stockholm.

Birger Lennings

Snorkelns inträde i Sveriges U-båtsvapen
.
Birger Lennings berättar.
Vissa saker är enligt hörsägen.
Några dagar före krigsslutet fick den Tyska u-båten U 3503 tillstånd att gå in på svenskt neutralt vatten p.g.a. ”vajsing” i batterierna. Kanske knallgasutveckling och då är man en bomb!
Fristen uppgick till 24 timmar (internationell regel) men blev förlängd ytterligare 24 timmar.
Därefter skulle de lämna svenskt vatten eller bli internerade. Vid sjögränsen lär det ha legat engelska marinenheter och u-båten fick inte dyka på svenskt vatten. Engelsmännen hade ”klippt”den så fort den stuckit ut ”näbbet”.
Svenska marinenheter var på plats för att föra in u-båten och internera besättningen.
U-båtens besättning kom upp på däck med diverse uppblåsbara flytetyg. U-båten sjönk sakteligt med aktern före och med öppna däcksluckor. Dessförinnan hade de skjutit ut torpederna och ”sjösatt” beskrivningar över båten m.m. (Bärgades sedermera av oss).
Birger Lennings stående på styrbords aktra horisontalrorde
U-båten ”lade sig att vila” på Danafjordens botten på 20 meters djup med öppna däcksluckor och mycket annat inombords som var öppnat.
U-båten var Tysklands modernaste och utrustad med snorkel, kanske den första snorkelutrustade i stridslinjen – även internationellt.
Snorkelutrustningen innebar att u-båten kunde ligga kvar i undervattensläge med endast ”snorkelhuvudet ” över vattnet, då de laddade sina batterier med dieseldrift. Livsviktigt i ”radaråldern”.
U-båten fick sedan ligga kvar under ett år för att bli vrakförklarad. Hade den bärgats tidigare hade den betraktats som krigsbyte och fått överlämnats till segermakten. England, Ryssland ….. fan vet.
1946 påbörjades bärgningen – där även jag var med på ett hörn. För att bärga u-båten måste eventuella ”läckor” tätas och sedermera hela skrovet och ballasttankar tömmas på vatten. För detta ändamål erfordras tryckluft som kunde levereras från en u-båts kompressorer – därav anledningen till att Drakens ansågs som lämplig för detta ändamål. Reflektioner, som jag i min ”ringhet” gjort.
En annan variant var ju att anlita en flytande ”bamsekran” och lyfta hela skeppet men det hade säkert inte blivit billigare. Nu klarade Marinen det själv utan inblandning av civila profithajar. Vi flottister var ju billiga i drift.
Draken utrustades således till en lämplig plattform för dykeriverksamhet, med rekompressionskammare, dykarplattform, luftpump, tryckluftslangar och mycket annat ”smått och gott”.
Dykaren är förmodligen
Folke Holm
Dessutom kunde all personal förläggas och bespisas ombord.
Draken ankrades upp i hanfot för och akter, långsides vraket. Trängaren Styrbjörn förtöjdes vid Draken, sedan blev det ”full rulle och raka rör”.
Dykarna i tung utrustning hade det tvivelaktiga nöjet att med slangar, livlinor och telefon-kablar ta sig ner i den vattenfyllda båtens okända och svarta inre, för att där lokalisera och täta de av den egna besättningen åstadkomna läckorna. Riskmomenten i detta arbete kan endast dykarna vittna om – de måste ha varit några ”iskalla” djäklar!
I princip försågs en däckslucka med kopplingsanordningar för tryckluft och avloppsvatten.
Från U-båtens kölregioner till Drakens däck drogs en armerad slang för avloppsvatten och en annan för tryckluft. När trycket i U-båtens inre ökade, trycktes vattnet ut genom avloppsslangen. Att avloppsslangen gick över Drakens däck innebar också att man kunde se att något hände. Dessutom fanns ingen risk för vatten i retur, om till äventyrs det skulle uppstå driftstopp i tryckluftstillförseln.   
  
Efterhand som vattennivån sjönk i u-båten uppenbarade sig ej tidigare upptäckta ”läckor” varför båten fick vattenfyllas igen för åtgärd. Detta fördröjde ju bärgningen en hel del.
Läckorna lokaliserades med hjälp av det luftutsläpp som uppstod när vattennivån inuti båten sjönk.
Vid några tillfällen visade u-båten sin förstäv som blev hängande ovan vattenytan några dagar. Skulle förmoda att detta berodde på att skrovet fortfarande hade en hel del vatten inombords och att denna vattenmassa förpassade sig akteröver och förändrade trimmet.
Efter att med stor möda och besvär fått ner skeppet i hyfsat horisontalläge var det dags
för fartyget att visa upp häcken. Så hängde den där och gäckade oss med sin häck.
Så småningom, efter att ha tömt ballasttankarna med tryckluft genom bottenluckorna (tror jag) kom u-båten genom kraftigt luftuppkok, snyggt och prydligt upp och visade tornet. Blev sedan liggande långsides Draken.
Detta hände, om inte minnet sviker mig, 10 augusti 1946 – på aftonkröken.
U-båten bogserades in till Fotö med arrangemanget kopplat till Draken i händelse den skulle”ta sig en tur igen”.
Där låg vi under veckoslutet och på måndagen drogs vi in till varvet för att där bl.a. säkra dess ”flytförmåga”.
Den hade lite slagsida i flytdockan och var upphängd i grova vajrar för och akter. Under arbetet med att säkra båten brast vajrarna på den mest belastade sidan och skeppet föll med dunder och brak. Jag stod på Drakens fördäck, det var vid lunchtid och bara några få gubbar i dockan. De stack iväg vid första varningen, när kardelerna i vajrarna började brista. Ingen kom till skada.
Sedan fick grabbarna som skulle tömma båten från lösa inventarier ett ”negerjobb”. Ett års slam hade ju snyggt och prydligt lagt sig inuti båten. En salig röra och det luktade pyton. Det fraktades pråmvis med prylar till Nya Varvet. När skeppet sedan blev i flytbart skick drogs det till Nya Varvet där skrotning påbörjades efter noggrann dissekering.
Mycket av den teknik som dolde sig inom skrovet på U 3503 gick med all säkerhet ”igen” i Hajen som sjösattes på Kockums Varv 1954.
Dess snorkelmast monterades på Draken av Karlskronavarvet 1947.
P.S.
Bärgningsledare och chef för bärgningen var Ming Olof Sjöholm (löjtnants grad). Fartygs-chef på Draken var Löjtnant Rudnell – en lugn och fin man. Erling Valfrid Erlingstam var uppbördsmaskinist. Så hade vi en civil snubbe från Stockholm (s.k dykeriexpert). Jag tror att han hette Fellman.
Ming Olof Sjöholm var den som lyckades ordna så att U3503 kom in på Danafjorden och sjönk på grundare vatten.
Endast fakta är gott nog därför bör någon annan som var med vid tillfället läsa igenom ovanstående och rätta till eventuella fel.
Birger Lennings
 
Ovanstående har jag alltså erhållit av Birger Lennings och jag besökte Folke Holm, som
”vid tillfället” var närvarande i allra högsta grad. Han var den som utförde det huvudsakliga arbetet ombord på U3503 då denne låg på botten. Folke konstaterade att det skrivna, enligt hans förmenande, var med sanningen överensstämmande.
/Sbg.
 
Birger fortsätter
”Ur minnet, men jag var med vid dessa tillfällen.
Vissa situationer är även fotografiskt dokumenterade.
Jag hade då ”arbetat upp mig” från korpral till furir … de Ni!
Våren 1947 avgick u-båten Draken från Nya Varvet till Karlskronavarvet.
Där installerades snorkelanläggningen från U 3503 och Draken blev därmed Sveriges första u-båt med snorkeldrift.
Besättningen, inklusive jag själv, mönstrade på strax efter midsommar. Jag fick befattningen
Skeppsnummer 1.
FC var dåvarande Kapten Stig Notini och chef för maskineriet var Förvaltare Berg (Även kallad Bup) – men inte så att han hörde det.
Draken, som normalt var utrustad med två dieselmotorer, fick offra den ena för att få skälig plats för snorkelmasten.
Kommer särskilt ihåg två ”pillimasare” som stod på kajen när vi gick ombord. De tittade först på Draken som såg annorlunda ut med sin snorkelmast, som i deras ögon liknade en ”dödsmaskin” och sedan på oss. Kommenterade sins emellan: ”Så unga
vackra pöjkar”. Dom trodde väl då att vi inte länge skulle tillhöra de levandes skara.
Så avgick vi så småningom till Borgholm på Öland som också blev vår bas under de fem veckor vi var där. Vattenområdet norr om Borgholm och sträckan norröver var tydligen lämplig för den första provturen. Bottendjup och sikt var förmodligen idealiska – ifall vi blivit kvar i plurret.
Vi gick tre dagar i veckan, resten materielvård och personlig ”rekreation”.
Vi gick en långtur med snorkel till Oskarshamn t.o.r. där vi sedan låg ett veckoslut – också för ”rekreation”.
Efter avslutad provtur återgick vi till Göteborg. Sedermera fattades beslut om att Draken skulle göra ”långsnorkelprov” på 14 dagar i Östersjön – d.v.s. de skulle ligga nere i 14 dygn.
Som följebåt rustades Gripen, som var av samma klass som Draken. Enda undantaget var att den hade igensvetsade bottenluckor och klassades då som övervattensfartyg. Detta innebar ett sjötillägg av den svindlande summan 85 öre per dag för furir. Snorkelbåten med s.k. snorkeltillägg uppgick till 7 kr/dag – med dåtidens mått mätt var det ju ganska hyfsat.
Jag mönstrade ombord på Gripen som skeppsnummer 1. Karlskrona krävde att en av deras högbåtsmän/däckare skulle utbildas i min f.d. befattning. Jag fick då godta min 85-öring i stället för 7-kronan, men i gengäld visste jag hur dom hade det där nere.
Draken genomförde – med vissa avbrott – sitt långsnorkelprogram med Gripen som följebåt. Draken hade en vit och svartrandig släpboj med ett runt horisonten lysande ljus. Nattetid gick dom på kollisionsfritt djup och under dagtid under snorkeldrift. Gripen följde alltid bojen så att vi skulle veta var dom var!
Vid något tillfälle visade dom sig i övervattensläge – om det berodde på ”nåt vajsing” med radioförbindelsen eller annat. Ett sådant tillfälle har jag dokumenterat med bifogat foto.
Fotot är taget från följebåten Gripen.

Nils Hellman-En tuffing i ubåtsvapnet