medlemsansökan

Till medlem i Ubåtsklubben Sjöormen kan antas svensk ubåtsman som tjänstgjort på ubåt och kvalificerat sig för bärande av ubåtsmärket i valörerna guld, silver eller brons.

Som medlem kan även antas person som verkar eller har verkat i ubåtsanknuten verksamhet såsom konstruktion, produktion, eller underhåll och aktiv stödjer föreningen och ubåtsvapnet.

Som medlem kan även antagas person som visat stort intresse för ubåtar och visat sig villig att aktivt bidraga till utvecklingen av det svenska ubåtsvapnet.

För ansökan om medlemskap i Ubåtsklubben Sjöormen, fyll i formuäret nedan.

Inträdesavgift 300 kr erläggs - efter erhållen bekräftelse om medlemskap - till Plusgiro 600817-1 eller Bankgiro 758-3669

För utomlandsboende medlemmar IBAN SE87 9500 0099 6042 8171, BIC-code NDEAESS

Kontakt och information avseende möten och aktiviteter kommer att ske företrädesvis
via e-post och föreningens hemsida.

kontaktpersoner

Ordförande: Olle Fernström
Sekreterare: Mikael Wendel
Kassör:        Hans Kjäll
Webmaster: Björn Berg

Klubbens betalningsställen

PG 600817-1

SWISH  123 06 868 16

Frågor till klubben