om klubben

Bildad 2004
Säte: Stockholm
Antal medlemmar: ca 200

UPPKOMST

År 2004 genomfördes under pompa och ståt 100-årsfirandet av det svenska Ubåtsvapnet. I kölvattnet av det föddes idén om att bilda en ubåtsklubb på Ostkusten, i likhet med vad som fanns på Syd- och Västkusten. Den 16 november 2004 förverkligades idén och Ostkustens Ubåtsklubb (arbetsnamn) bildades. Senare ändrades namnet till Ubåtsklubben Sjöormen.
I dess första styrelse ingick Curt Lundgren, Fredrik Feldreich, Lennart Stenberg, Pentti Sandén, Daniel Althoff, Claes Adlersson, Lars Wallgren och suppleanterna Mats Nordin och Fredrik Utterström.
Redan inom en månad hade klubben nästan 100 medlemmar.