Sånger

Sångtexter

1. Ubåtsflottiljens ballad
(Bertil Erkhammar 1959)

Ut till sjöss med ubåthajarna
Doppa ner var ubåtsbog
Säg ajöss till kajerna
Säj so Iong till stadens krog

Säg gonatt till de små gracerna
Gamla gudar lever än
När vi nalkas ubåtsbaserna
Var beredd, vi ses igen

Men av skum kring snorkeltopparna
och av mål mot horisont
Drivs väl djävuln ut ur kropparna
Fast det gör en smula ont

Då i djupet stålskrov ilar fram
Hårda duster kämpas ut
Man får möta kärva bud, Madame
Men vi vinner dock till slut

Uppå havet rullar sjöarna
Ner i djupet smyger vi
Och långt bortom karga öarna
Tonar än vår melodi

Ut till sjöss med ubåtshajarna
För du har väl sagt ajöss
Du har lämnat trygga kajerna
Ut till sjöss, ut till sjöss, ut till sjöss

Ut till sjöss med ubåtshajarna
Gamla Pia kämpar sist
När hon inte trasslar vajrarna
Är det skönt att va absolist

Uppå havet rullar sjöarna
Och i djupet smyger vi
Och bortom fjärran öarna
Dröjer än den lede fi

Väl i hamn och på med skrudarna
Bästa mål att kämpa mot
Låt dom slåss om oss dom brudarna
Dom har guldstoft på sin fot

Å med skum kring snorkeltopparna
Kalle Biklas kommer strax
Klockan tio kommer lopparna
Ut till sjöss, dj-a löss, ut till sjöss

Slite-versionen: (1960)
Väl i hamn och på med skrudarna
Fårösundsmäss gästers hus
Låt oss slåss om dom brudarna
Dom har kalkstoft på sin .........

Långt bort i skogens mörka snår 
En liten ensam koja står
En gammal man han bodde här
Med sin ende son så kär
En dag skulle sonen till staden fara
Men strax åter hos den gamle vara
Den gamle mannen gick där så ensam och allen
Han kände sig med ens så gammal trött och klen
Så slås dörren opp, det viner från skogens snår
Två pälsklädda män kommer in med den älskade sonen på en bår
Den gamle mannen reser sig upp, vacklar, faller omkull 
Ty även han var jävligt full