Stadgar

Stadgarna fastställdes av Ubåtsklubben Sjöormens första årsmöte 2005-03-15. Vid årsmötet 2019-03-04 ändrades §5 om Medlemsskap för att öka bredden för de som kan söka medlemsskap. En ändring av §7 om hedersmedlemmars årsavgifter, har beslutats på medlemsmöten 230321 och 230523.