Stadgar

Stadgarna fastställdes av Ubåtsklubben Sjöormens första årsmöte 2005-03-15.
Vid årsmötet 2019-03-04 ändrades §5 för att fler ska kunna beviljas medlemsskap. 
§7 om hedersmedlemmars årsavgifter ändrades på medlemsmötet 230523.