styrelsen 2019

Ubåtsklubben Sjöormen har sitt säte i Stockholm.

Ordförande:         Sigge Wikander
Vice Ordförande: Fredrik Feldreich
Ledamot:            Christer Brandt
Sekreterare:        Tommy Hansson
Kassör:               John Graffman
Klubbmästare:    Joakim Ander
Webmaster:        Pelle Björnekärr
Suppleant:          Mikael Wendel
Suppleant:          Rolf Löthman

Ordf. Sigge Wikander
Ordf. Sigge Wikander
Sekreterare: Tommy Hansson
Sekreterare: Tommy Hansson
Kassör  John Graffman
Kassör  John Graffman
Ledamot Christer Brandt
Ledamot Christer Brandt
Web Pelle Björnekärr
Web Pelle Björnekärr
Suppleant  Mikael Wendel
Suppleant  Mikael Wendel
Vice ordf. Fredrik Feldreich
Vice ordf. Fredrik Feldreich
Suppleant Rolf Löthman
Suppleant Rolf Löthman
Klubbmästare Joakim Ander
Klubbmästare Joakim Ander