styrelsen 2024

Ordförande:         Olle Fernström
Vice Ordförande: Magnus Sjölund
Sekreterare:        Mikael Wendel
Kassör:                Hans Kjäll
Klubbmästare:     Tommy Hansson
Webbansvarig:    Björn Berg
Ledamot:             Gunnar Rosén
Ledamot:             Bengt Lewander
Suppleant:          Peter Helsing

Efter ett år i pandemins tecken återupptog styrelsen ångbåtstraditionen med möte ombord på S/S Storskär den 31 maj 2022.

Även här inspekterades ångmaskinrum, och styrelsen defilerades av M/S Maria med hissade signalflaggor. Efter fullgjorda plikter intogs en enkel måltid i Storskärs matsal.

Styrelsen sammanträdde ombord på S/S Stockholm den 23 oktober 2020.

Efter mötets avslutande intogs skaffning i matsalen under det att fartyget kryssade längs stadens kajer.

Kommandobrygga samt ångmaskinrum inspekterades.

Ordförande Olle Fernström
Vice ordförande Magnus Sjölund
Vice ordförande Magnus Sjölund
Sekreterare Mikael Wendel
Klubbmästare Tommy Hansson
Kassör Hans Kjäll
Webbansvarig Björn Berg
Ledamot Gunnar Rosén
Ledamot Gunnar Rosén
Ledamot Bengt Lewander
Suppleant Peter Helsing
Suppleant Peter Helsing