styrelsen 2019

Ubåtsklubben Sjöormen har sitt säte i Stockholm.

Ordförande:         Sigge Wikander
Vice Ordförande: Fredrik Feldreich
Ledamot:             Joakim Ander
Ledamot:             Hans Kjäll
Sekreterare:        Mikael Wendel
Kassör:               John Graffman
Klubbmästare:    Tommy Hansson
Suppleant:          Björn berg
Suppleant:          Rolf Löthman
.......
Webmaster:        Pelle Björnekärr

Ordf. Sigge Wikander
Vice ordf. Fredrik Feldreich
Sekreterare: Mikael Wendel
Klubbmästare: Tommy Hansson
Kassör  John Graffman
Ledamot: Joakim Ander
Ledamot: Joakim Ander
Ledamot: Hans Kjäll
Ledamot: Hans Kjäll
Suppleant: Björn Berg
Suppleant: Björn Berg
Suppleant Rolf Löthman