styrelsen 2022

Ubåtsklubben Sjöormen har sitt säte i Stockholm.

Ordförande:         Sigge Wikander
Vice Ordförande: Fredrik Feldreich
Sekreterare:        Mikael Wendel
Kassör:                Hans Kjäll
Klubbmästare:     Tommy Hansson
Webbansvarig:    Björn Berg
Ledamot:             Magnus Lagerfors

Suppleant:          Magnus Sjölund
Suppleant:          Peter Helsing

Efter ett år i pandemins tecken återupptog styrelsen ångbåtstraditionen med möte ombord på S/S Storskär den 31 maj 2022.

Även här inspekterades ångmaskinrum, och styrelsen defilerades av M/S Maria med hissade signalflaggor. Efter fullgjorda plikter intogs en enkel måltid i Storskärs matsal.

Styrelsen sammanträdde ombord på S/S Stockholm den 23 oktober 2020.

Efter mötets avslutande intogs skaffning i matsalen under det att fartyget kryssade längs stadens kajer.

Kommandobrygga samt ångmaskinrum inspekterades.

Ordf. Sigge Wikander
Vice ordf. Fredrik Feldreich
Sekreterare: Mikael Wendel
Klubbmästare: Tommy Hansson
Kassör: Hans Kjäll
Webbansvarig: Björn Berg
Suppleant Peter Helsing
Suppleant Peter Helsing