styrelsen 2023

Ubåtsklubben Sjöormen har sitt säte i Stockholm.

Ordförande:         Sigge Wikander
Vice Ordförande: Olle Fernström
Sekreterare:        Mikael Wendel
Kassör:                Hans Kjäll
Klubbmästare:     Tommy Hansson
Webbansvarig:    Björn Berg
Ledamot:             Gunnar Rosén

Suppleant:          Magnus Sjölund
Suppleant:          Peter Helsing

Efter ett år i pandemins tecken återupptog styrelsen ångbåtstraditionen med möte ombord på S/S Storskär den 31 maj 2022.

Även här inspekterades ångmaskinrum, och styrelsen defilerades av M/S Maria med hissade signalflaggor. Efter fullgjorda plikter intogs en enkel måltid i Storskärs matsal.

Styrelsen sammanträdde ombord på S/S Stockholm den 23 oktober 2020.

Efter mötets avslutande intogs skaffning i matsalen under det att fartyget kryssade längs stadens kajer.

Kommandobrygga samt ångmaskinrum inspekterades.

Ordförande Sigge Wikander
Vice ordförande Olle Fernström
Sekreterare Mikael Wendel
Klubbmästare Tommy Hansson
Kassör Hans Kjäll
Webbansvarig Björn Berg
Ledamot Gunnar Rosén
Ledamot Gunnar Rosén
Suppleant Peter Helsing
Suppleant Peter Helsing
Suppleant Magnus Sjölund
Suppleant Magnus Sjölund