styrelsen 2019

Ubåtsklubben Sjöormen har sitt säte i Stockholm.

Ordförande:         Sigge Wikander
Vice Ordförande: Fredrik Feldreich
Ledamot:            Christer Brandt
Sekreterare:        Tommy Hansson
Kassör:               John Graffman
Klubbmästare:    Joakim Ander
Webmaster:        Pelle Björnekärr
Suppleant:          Mikael Wendel
Suppleant:          Rolf Löthman

Ordf. Sigge Wikander
Vice ordf. Fredrik Feldreich
Sekreterare: Tommy Hansson
Kassör  John Graffman
Ledamot Christer Brandt
Web Pelle Björnekärr
Suppleant  Mikael Wendel
Klubbmästare Joakim Ander
Suppleant Rolf Löthman