U3 veteranbesättning

U 3 Veteranbesättning...
...utgör en del av klubbens verksamhet, och består av "gamla" ubåtsmän med ubåten U3 i Malmö som gemensam plattform. Besättningen består av alla kategorier ombord från värnpliktiga till ubåtschefer vilka är inmönstrade enligt fartygstypens generalfördelning.

...utför guidningar ombord och berättar om ubåten och livet ombord.
...assisterar Malmö Museum i dokumentationen av U3 och livet ombord med dess olika yrkesroller. 
...assisterar Malmö Museum med våra samlade yrkeskunskaper för underhåll och skötsel av ubåten.
...bedriver också en intern verksamhet med besättningsträffar för delande av nostalgiska minnen, historieberättande och umgänge.

Lite historia as
1987-88 kontaktade Lars-Olof ”Skuggan” Skoglund i Stödföreningen för Sjöfartsmuseet, Per Winbladh i Ubåtsklubben i Malmö och bad Per att försöka samla en ubåtsbesättning till U3. Anskaffande av fördelningsboken gjorde operationen möjlig att sätta rätt utbildad man till rätt befattning. Till och med unika befattningar som torpedhant-verkare, telegrafister, och hydrofonister besattes.
Efter några år var U3:s besättning fulltalig och vår första Fartygschef blev legenden Carl ”Jocke” Fehrlund, som utbildat många fartygschefer och ubåtselever, samt aktivt deltagit i utvecklande av datoriserade stridledningssystem.

Ubåtsklubbens Sven Rahmberg, Gert Garin, Hans Ellerström och Jonny Ekdahl hade tillsammans uppdraget från Sjöfartsmuseets Stödförening att vara de pådrivande krafterna för den nödvändiga omfattande renoveringen av U3 och i synnerhet för att få hennes medtagna yttre ”skeppsmässigt”.

Efter renoveringen ökade intresset från museibesökarna ombord. Med entusiasten Gert Garin, dåvarande 1.O, i spetsen organiserades allmänna guidningar ombord under två dagar i veckan. Guiderna hämtades ur besättningen och snart var det rutin att möta alla intresserade besökare.
Sedan år 2000 har guidningen pågått oavbrutet och besättningen har genomfört mer än 10 000 guidetimmar med besökare från mer än 135 länder.

Det löpande underhållet har sedan fortsatt efter våra mycket sakkunniga medlemmars, Jan Nordenman och Lars Jeppssons rekommendationer och anvisningar. Besättningen har vid olika tillfällen även assisterat Museet i praktiskt arbete ombord.