NORDEnMAN NEWS

jAN nORDEnMANS UBÅTSNYHETER

APRIL 2016:
Ja, så blev det fransmännen som fick jobbet att "bygga" Australiens ubåtar. DCNS var min favorit. Jag tror att de är seriösa nog. låmgsiktigt uthålliga och har en bra teknisk lösning.
 
Det är fantastiskt att Australien, från att ursprugligen tänkt sig en traditionell och omständlig upphandling av en "proven design" i konkurrens, svängde till en CEP som påfyra månader kunde vaska fram en partner för att "bygga" tolv st "världens mest avancerade ubåtar".
 
Jag citerar ordet bygga eftersom vi ,som vet, vet att man nu bara har valt en partner som i en följande process, med kunden, skall utveckla (fylla) sitt "förslag" till en ubåt som skall möta alla de krav som Astralien har i bakfickan. Utöver att ubåten skall möte de operativa kraven (som är många och krävande) skall den också uppfylla en uppsjö av andra  krav (kommeriella, nationella, industriella, byråkratiska ....you name it). Jag begriper inte hur de skall kunna få denna förhandlingsomgång att inte svälla över alla breddar - praktiskt, innehållsmässigt och samarbetsmässigt.
 
Jag tror det blir en utsträckt mardrömsliknande affär.
 
Beslutet att välja DCNS har redovisats i en release < http://www.aspistrategist.org.au/frances-dcns-to-build-australias-future-submarines/ > från MoD och Marise Payne. Den är i mina ögon ett "floskelkok" där man, på knappt en A4-sida, säger, i princip, ingenting om vad som kvalificerat DCNS och hur fortsättningen ser ut.
 
Andrew Davies är mer utförlig i en ASPI-artikel < http://www.aspistrategist.org.au/la-victoire-dcns-now-the-work-begins/ >, vilken också skall synas i  The Australian Financial Review.
 
Davies´artikel har jag också (av olika skäl) låtit Google översatta. Efter, rätt omfattande, egna språkförbättringar och tolkningar har jag fått ihop bifogad pdf < ASPI - Segrare DCNS >. Men vad är det han säger i styckena 8-10 om byggnationen.
 
A hybrid build probably offered some advantages in terms of schedule. In particular, if the first couple of boats could be delivered as the first couple of Collins retired, we might’ve been able to avoid a potentially expensive life of type extension program.
 
Att denna förlagts till Australien, i sin helhet, skulle innebära senare första-leveranser och därmed behov av en livstidsförlängning av Collins-ubåtarna ?? HJÄLP MIG ! 
 
Och dämed en chans för Saab-Kockums .....
 
Att trösta Japan < http://www.aspistrategist.org.au/couples-counselling-japan-and-australia-after-sea1000/ < behandlas i dagens ASPI.