notiser

Måndagen den 20 mars genomförde ordf. Sigge Wikander, sekr. Mikael Wendel och klubbm. Tommy Hansson en inspektion hemma hos Rolf Löthman. Rolf var innehavare av Hans Hedbergs vandringspris för 2021. Priset - en tavla föreställande en Sjöormenubåt - var upphängt på en central plats i Rolfs hem och fångade besökarnas uppmärksamhet, helt i enlighet med prisets stadgar. Besökarna visades i övrigt stor gästfrihet och inspektionen utföll till belåtenhet.

Ubåtsklubben Sjöormens äldste medlem, Jarl Ellsén, har avlidit vid en ålder av 102 år. Jalle var en legendarisk ubåtsman och sjöofficer som lämnade ett stort intryck hos dem som hade förmånen att träffa honom. Frid över hans minne! Se annons till höger för detaljer om begravning.

Den 10 januari samlades sjöormarna för att lyssna till C.1Ubflj, som berättade om verksamheten idag och imorgon på Ubåtsflottiljen. Därefter satte vi oss till bords för skaffning med tillbehör och allsång i sedvanligt god anda.

För den sjöorm som missade flottiljchefens högintressanta föredrag finns ett referat att läsa under medlemssidorna.

Den 18 oktober hölls ett mycket uppskattat föredrag av Sverker Lindholm, strategichef på Kockums. Efter föredraget avnjöts wallenbergare med passande drycker och därtill sedvanlig allsång. Ett referat av föredraget hittas under medlemssidorna.

En mycket lyckad pubafton genomfördes 24 augusti på Dyktankhuset, där vi även fick en intressant redogörelse för husets historia av Hans Örnhagen.

Läs mer på medlemssidorna!

Ordförandes sommarhälsning 2022-06-26Bröder och systrar i ubåtsklubben Sjöormen!

Samtidigt som vi i styrelsen önskar er alla en skön sommar passar vi på och informerar om höstens aktiviteter:

  • Spännande och lärorikt. SAAB/Kockums kommer och berättar om utmaningar när det gäller att bygga våra nya ubåtar. Dvs en blandning av verkstad, teknik, problemlösning och utmaningar. Datum ej spikat men preliminärt den 22/9
  • Vad som sig tilldragit under havets yta. Flottiljchefen Fredrik Linden om ubåtsflottiljens verksamhet idag.
  • UVAS med julbord – reservera den 8 december
  • Golfturnering anordnas som vanligt eso (läs nedan).
  • Utöver ovanstående kan, med kort varsel, erbjudas besök ombord liksom tex ölkväll på Dyktankhuset. Håll utkik på hemsidan och i din mailkorg.


Golf

Till hösten spelas åter den prestigefyllda tävlingen till Pentti Sandéns minne. Förra säsongens mästare, Ludde, återkommer med tid för 2022 års mästerskap.
Spelar du golf och vill hänga med gänget skall du ta kontakt med Curre Lundgren. Kontaktuppgifter finns i matrikel under medlemssidorna. Har du problem att logga in, ställ en fråga till sekreteraren.

Övrigt på gång

UVAS – all rekvisita är under uppfräschning och puts. Den gamla kistan, som till nöds hölls ihop med spännband, är under renovering. Gamla handlingar från 1932 och framåt är noga sorterade och finns nu tillgängliga i vårt garderobsbibliotek. Det blir fint och kul till årets UVAS. Tack till er som bidragit.

Nya medlemmar – en uppmuntran till att söka sig till ubåtsklubben Sjöormen kommer att synas i olika digitala media. Det är styrelsens ansvariga för nya medlemmar som nu söker ubåtsvänner vilka säkert gärna vill vara med i vår kamratkrets och delta i våra aktiviteter.


En riktigt härlig sommar önskas er alla från styrelsen genom eder ordförande.

GMY

Sigge Wikander

28/4 höll Mats Hansson föredrag på DVÖ om Sjövärnskårens verksamhet som innefattar såväl traditionella som nya roller och utmaningar. Han bjöd även på underhållande anektdoter från sin mångsidiga karriär. Efter föredraget avnjöts en läcker ärtsoppa med traditionsenliga tillbehör.

Ett referat av föredraget finns att läsa under medlemssidorna.

Årsmötet genomfördes 30/3 på DVÖ. Förra årets möte genomfördes som bekant digitalt p g a pandemin. I år kunde vi äntligen samlas igen, och uppslutningen var stor! Lokalen var fylld till bristningsgränsen med glada sjöormar. Hans Hedbergs vandringspris tilldelades i år Rolf Löthman, se bild ovan. Diplomet med motivation kan läsas under "Om klubben" till vänster.

Efter mötet och innan den delikata middagen höll tidigare försvarsminister Björn von Sydow ett högaktuellt föredrag om Sveriges säkerhetspolitiska läge, kopplat till den oroväckande utvecklingen i Ukraina. Såväl föredraget som frågestunden efteråt var engagerade och givande. Ett gediget referat av föredraget finns att läsa på medlemssidorna för de sjöormar som inte kunde vara på plats.

Den 14 december avslutades verksamhetsåret med traditionsenlig veteran-UVAS och efterföljande julmiddag på Drottning Victorias Örlogshem. Ett 30-tal sjöormar dök upp och smorde kråset under gemytliga former. Styrelsen önskar samtliga medlemmar en god jul och ett gott nytt år!

Tretton glada medlemmar uppställda efter nyss avslutat studiebesök på Muskö, inkl. Marinstaben och ubåten Uppland. För den som inte hade möjlighet att deltaga finns nu ett referat av besöket att läsa under medlemssidorna.

Tips! I webshopen finns nu Mikael Wendels självbiografi ”En kugge i maskineriet: Mariningenjör och ubåtsofficer”. Boken är inbunden och på 324 sidor. Klicka på bilden ovan för att förstora den och läsa innehållsbeskrivning på omslaget.

Chefen för Första Ubåtsflottiljen, Kmd Fredrik Lindén, höll den 7 januari ett mycket uppskattat digitalt föredrag för ubåtsklubbarnas medlemmar via Zoom från Neptuniordens lokaler i Stockholm. Han talade bland annat om dagsläget på flottiljen, halvtidsmoderniseringen av Gotlands-klassen, nybyggnationen av Skåne-klassen samt framtida uppgifter för ubåtsvapnet.

Om du inte hade möjlighet att följa föredraget live kan du läsa ett referat nedtecknat av klubbens sekreterare. Du hittar det på medlemssidan under rubriken "Om klubben" i listen till vänster.


Konteramiralen och mariningenjören Thomas Engevall höll på årsmötet ett uppskattat föredrag som bl a beskrev det dramatiska återtagandet av Kockums. Den som inte hade möjlighet att närvara vid mötet kan läsa ett referat av föredraget under medlemssidorna, som du hittar under "Om klubben" i vänsterspalten. 

Det delades även ut Hans Hedbergs vandringspris.
”För litterära alster som framförts på ett akademiskt sätt och vid flera tillfällen förhöjt gemenskapen vid våra middagar” tilldelades på årsmötet Börje Söderström Hans Hedbergs vandringspris.  Vandringspriset består av en tavla föreställande en Sjöormenubåt. 

Läs om Herman af Sillén, marinmålare

BILDER & FAKTA

Författare Björn Marten på bilden

Vid Sjöormens årsmöte 190304 höll Fredrik Feldreich ett lustfyllt och gripande tal till avgående ordföranden Roffe Löthman.

ellsén mars 2018

Riksdagsbesök dec 2017

CM på besök vid dvö - hösten 2017