notiser

Måndagen den 20 maj träffades tio Sjöormar framför af Chapman på Skeppsholmen. Vi fick en guidad tur runt det marinhistoriska arvet på ön av Lennart Bresell från Flottans män. Se referat på medlemssidorna.

Vid föreningens årsmöte 2024-03-12 valdes till ny ordförande Olle Fernström. Bengt Lewander valdes även in i styrelsen. Avgående ordförande Sigge Wikander avtackades på vederbörligt sätt. I övrigt är det samma styrelseledamöter, revisorer och valberedning kvar sedan föregående år. 

Hans Hedbergs vandringspris och diplom utdelades till Sune Birke och Björn Marten tillsammans för deras professionella och väl genomförda värv som revisorer under flera år (se bild ovan). Deras budskap ”Sätt sprätt på pengarna för medlemmarnas bästa!” har påverkat styrelsens arbete. Protokoll från årsmötet med bilagor kommer att publiceras här på hemsidan så snart det är godkänt och justerat.

Efter årsmötet höll kmd Bo Rask ett uppskattat föredrag om ”Ubåtsförluster och ubåtsräddning - hur hanteras media och anhöriga?” Ett referat av föredraget finns att läsa på medlemssidorna.

Middagen inleddes med snapsvänlig förrätt bestående av gubbröra på kavring. Därefter serverades lammytterfilé med rödvinssky, medelhavsgrönsaker och rotfruktsgratäng. Till detta serverades rödvin eller öl. Allt var mycket välsmakande och medlemmarnas glada sånger och uppsluppna samtal vid borden var tecken på en lyckad afton.

Ubåtsklubbens golftävling till Pentti Sandéns minne genomfördes torsdag 7 september på Lidingö golfbana med Per-Olof Thorstensson som värd. En trevlig och välskött bana. Tyvärr med några förrädiska hinder som stökade till det för de flesta.

Den som visade upp sig och klarade alla klurigheter med bravur var Ingemar "Ludde" Lundell. Nyss fyllda 80 spöade han ungdomarna, ännu en gång. Tommy hängde med ett bra tag, sen började nerverna spöka, eller om det var orken som tog slut.
Lidingö bjöd på strålande väder och det var 7 gossar som innan start samlades för att intaga en stärkande lunch.

Då vinnaren får anordna nästa års tävling kommer den att genomföras på Nynäshamns golfklubb, Körunda i september 2024.

Ett stort tack till Curre Lundgren som ännu ett år har hållit i trådarna.

Helgen 22-24 september genomfördes ett vänbesök  hos vår systerklubb på Västkusten. Ordförande Sigge Wikander ger här ett referat av aktiviteterna. Fler bilder kan ses i bildspelet nedanför.

Glada skratt, massor av roliga historier, nya bekantskaper, god förtäring och synnerligen väl arrangerat. Ja, så kan man enkelt beskriva när vi från Sjöormen blev mycket välkomnade av ubåtsklubben Nordkaparens besättning med Lasse Nordenberg i spetsen.

Vi samlades fredag kväll för pytt i panna och traditionell dryck i Marinstugan vid Nya Varvet. Ett litet museum fyllt av minnen från svunna tider som under kvällen fylldes av glada skratt. Lördagen började med rundvandring på Maritiman och jagaren Småland. Ja, vi hade gärna krupit ner i HMS Nordkaparen också. Utvändigt är hon ett sorgligt, rostigt, kapitel men invändigt är hon i topptrim genom ubåtsklubben Nordkaparens försorg. Tyvärr råder förbud att stiga ner då den gamla märkningen för nödutgångar mm ger ifrån sig för mycket strålning enligt överordnad myndighet… Ja, ni har säkert läst om detta.

I stället för ubåten äntrade vi museiminsveparen M20 som i regn förde oss ut till Lasses hemmaö, Hönö, där fler från Nordkaparen mötte upp. I Nordkaparens besättning finns flera med stort engagemang i SSRS, sjöräddningssällskapet, så med SSRS ” Mercedes Sanne Eliasson” samt med Nordkaparen Sören Sjölanders fina motorbåt for vi sedan till Vinga.

Benny Börjesson, eldsjäl och också från Nordkaparen, berättade med stor entusiasm om Vinga. Blommor nedlades vid HMS Ulvens minnesplats, och några av oss klättrade upp i fyren innan vi bl a hälsade på Evert Taube i hans barndomshem.
Väl åter på Hönö bjöd Lasse med besättning in oss på det fantastiska fina fiske- (och delvis ubåts-) museet där vi njöt av räkor, havskräftor, äkta Hönökaka, och ännu fler glada historier.

Sjöormen vice ordförande Olle Fernström överlämnade, som ett minne av besöket, sitt egenhändigt tillverkade ”tvärskeppsskott” från en tänkt trämodell av Sjöormen. Väl försett med Sjöormens klubbemblem. Det blev mycket uppskattat.

Efter ett salt morgondopp på söndagen sattes så kursen åter hemåt. Tack alla för en oförglömlig helg! Vilket härligt liv!

loading...

Den 23 maj samlades 24 medlemmar på DVÖ för en extra föreningsstämma, föredrag och middag. Den extra föreningsstämman föranleddes av den stadgeändring avseende hedersmedlemmars årsavgifter vilken varit uppe på årsmötet och nu beslutats om för andra gången, som stadgarna kräver.
 
Tekn. Dr. Mats Nordin höll därefter ett mycket intressant och tankeväckande föredrag på ämnet ”Undervattensverksamhet - Seabed Warfare”. Ett referat av föredraget finns att läsa på medlemssidorna. Flera frågor följde innan det blev middag: sillsmörgås följt av högrevsgryta, allt med passande drycker och muntra sånger därtill.

Den 15 april 1943 minsprängdes HM Ub Ulven utanför Stora Pölsan i Göteborgs skärgård. Ulven tog med sig samtliga 33 besättningsmän i djupet, och olyckan utgör fortfarande den största katastrof som drabbat det svenska ubåtsvapnet.

Den 15 april 2023 hedrades de omkomna med en ceremoni på Galärvarvets kyrkogård i Stockholm. Hans-Lennart Ohlsson från Sjöhistoriska Muséet inledde, varefter kmd Jonas Westin från HKV höll ett minnestal som tackade Ulvens besättning för den yttersta uppoffringen och underströk att det idag åter är ett oroligt omvärldsläge som tvingar oss att öva outtröttligt för att hålla Sverige i fred och säkerhet.

Korum förrättades av fältpräst Julia Bjerléus, och ubåtskadetter från Karlberg lade ned kransar på FC Eskil Hedelius och 1:O Lennart Westerlunds gravar. Fanvakt utgjordes av ubåtskadetter samt föreningen Flottans Män. För musiken stod en sextett ur Marinens Musikkår. Totalt var ca 80 personer närvarande.

Efter ceremonin bjöd Ubåtsklubben Sjöormen och SDHF in samtliga deltagare till kaffe och kontemplation i Dyktankhuset från 1934. Utanför huset står räddningsklockan Svea som transporterades från Ostkusten i ilfart på dåvarande Belos till den, skulle det visa sig, fruktlösa räddningsoperationen för Ulven.

Ubåtsklubben Sjöormen framför sitt varma tack till redan nämnda personer och organisationer samt Ubåtsflottiljen och Marinstaben, utan vilkas hjälp ceremonin inte blivit så vacker och värdig som den blev. Se fler bilder i bildspelet nedan.

loading...

Tisdagen 21 mars avhölls Ubåtsklubben Sjöormens årsmöte för 2023. Mötet genomfördes effektivt under ledning av ordförande Sigge Wikander. Hans Hedbergs vandringspris tilldelades avgående vice ordförande Fredrik Feldreich för hans mångåriga engagemang i Ubåtsklubben Sjöormen ända sedan dess bildande.

Efter mötet höll fil. dr. Linda Sundbom, MUST, ett föredrag om rysk politisk kultur, läget idag och med särskild bedömning av utvecklingen i Ukraina. Föredraget följdes av många frågor och diskussion, varefter en mycket god och välarrangerad middag följde.

Klubbmästare Tommy Hansson och kassör Hasse Kjäll hade förberett och ordnat detta exemplariskt. Till middagen sjöngs traditionella visor, ovanligt väl och kraftfullt framförda denna kväll av de 33 deltagarna.

Referat av föredraget finns att läsa på medlemssidorna.

Måndagen den 20 mars genomförde ordf. Sigge Wikander, sekr. Mikael Wendel och klubbm. Tommy Hansson en inspektion hemma hos Rolf Löthman. Rolf var innehavare av Hans Hedbergs vandringspris för 2021. Priset - en tavla föreställande en Sjöormenubåt - var upphängt på en central plats i Rolfs hem och fångade besökarnas uppmärksamhet, helt i enlighet med prisets stadgar. Besökarna visades i övrigt stor gästfrihet och inspektionen utföll till belåtenhet.

Ubåtsklubben Sjöormens äldste medlem, Jarl Ellsén, har avlidit vid en ålder av 102 år. Jalle var en legendarisk ubåtsman och sjöofficer som lämnade ett stort intryck hos dem som hade förmånen att träffa honom. Frid över hans minne!

Den 10 januari samlades sjöormarna för att lyssna till C.1Ubflj, som berättade om verksamheten idag och imorgon på Ubåtsflottiljen. Därefter satte vi oss till bords för skaffning med tillbehör och allsång i sedvanligt god anda.

För den sjöorm som missade flottiljchefens högintressanta föredrag finns ett referat att läsa under medlemssidorna.

Den 18 oktober hölls ett mycket uppskattat föredrag av Sverker Lindholm, strategichef på Kockums. Efter föredraget avnjöts wallenbergare med passande drycker och därtill sedvanlig allsång. Ett referat av föredraget hittas under medlemssidorna.

Ubåtsklubbens golftävling till Pentti Sandén minne genomfördes tisdag 6 september på Haningestrands golfklubb i Husby, som var Penttis hemmabana.

Det var bra uppslutning i år. Nio deltagare som kämpade tappert i riktigt bra väder.
Vinnare blev Per-Olof Thorstensson - tätt följd av Curre Lundgren - på samma poäng men med högre handicap.

Då vinnaren får anordna nästa års tävling kommer den att genomförs på Lidingö.

En mycket lyckad pubafton genomfördes 24 augusti på Dyktankhuset, där vi även fick en intressant redogörelse för husets historia av Hans Örnhagen.

Läs mer på medlemssidorna!

Ordförandes sommarhälsning 2022-06-26Bröder och systrar i ubåtsklubben Sjöormen!

Samtidigt som vi i styrelsen önskar er alla en skön sommar passar vi på och informerar om höstens aktiviteter:

  • Spännande och lärorikt. SAAB/Kockums kommer och berättar om utmaningar när det gäller att bygga våra nya ubåtar. Dvs en blandning av verkstad, teknik, problemlösning och utmaningar. Datum ej spikat men preliminärt den 22/9
  • Vad som sig tilldragit under havets yta. Flottiljchefen Fredrik Linden om ubåtsflottiljens verksamhet idag.
  • UVAS med julbord – reservera den 8 december
  • Golfturnering anordnas som vanligt eso (läs nedan).
  • Utöver ovanstående kan, med kort varsel, erbjudas besök ombord liksom tex ölkväll på Dyktankhuset. Håll utkik på hemsidan och i din mailkorg.


Golf

Till hösten spelas åter den prestigefyllda tävlingen till Pentti Sandéns minne. Förra säsongens mästare, Ludde, återkommer med tid för 2022 års mästerskap.
Spelar du golf och vill hänga med gänget skall du ta kontakt med Curre Lundgren. Kontaktuppgifter finns i matrikel under medlemssidorna. Har du problem att logga in, ställ en fråga till sekreteraren.

Övrigt på gång

UVAS – all rekvisita är under uppfräschning och puts. Den gamla kistan, som till nöds hölls ihop med spännband, är under renovering. Gamla handlingar från 1932 och framåt är noga sorterade och finns nu tillgängliga i vårt garderobsbibliotek. Det blir fint och kul till årets UVAS. Tack till er som bidragit.

Nya medlemmar – en uppmuntran till att söka sig till ubåtsklubben Sjöormen kommer att synas i olika digitala media. Det är styrelsens ansvariga för nya medlemmar som nu söker ubåtsvänner vilka säkert gärna vill vara med i vår kamratkrets och delta i våra aktiviteter.


En riktigt härlig sommar önskas er alla från styrelsen genom eder ordförande.

GMY

Sigge Wikander

28/4 höll Mats Hansson föredrag på DVÖ om Sjövärnskårens verksamhet som innefattar såväl traditionella som nya roller och utmaningar. Han bjöd även på underhållande anektdoter från sin mångsidiga karriär. Efter föredraget avnjöts en läcker ärtsoppa med traditionsenliga tillbehör.

Ett referat av föredraget finns att läsa under medlemssidorna.

Årsmötet genomfördes 30/3 på DVÖ. Förra årets möte genomfördes som bekant digitalt p g a pandemin. I år kunde vi äntligen samlas igen, och uppslutningen var stor! Lokalen var fylld till bristningsgränsen med glada sjöormar. Hans Hedbergs vandringspris tilldelades i år Rolf Löthman, se bild ovan. Diplomet med motivation kan läsas under "Om klubben" till vänster.

Efter mötet och innan den delikata middagen höll tidigare försvarsminister Björn von Sydow ett högaktuellt föredrag om Sveriges säkerhetspolitiska läge, kopplat till den oroväckande utvecklingen i Ukraina. Såväl föredraget som frågestunden efteråt var engagerade och givande. Ett gediget referat av föredraget finns att läsa på medlemssidorna för de sjöormar som inte kunde vara på plats.

Den 14 december avslutades verksamhetsåret med traditionsenlig veteran-UVAS och efterföljande julmiddag på Drottning Victorias Örlogshem. Ett 30-tal sjöormar dök upp och smorde kråset under gemytliga former. Styrelsen önskar samtliga medlemmar en god jul och ett gott nytt år!

Tretton glada medlemmar uppställda efter nyss avslutat studiebesök på Muskö, inkl. Marinstaben och ubåten Uppland. För den som inte hade möjlighet att deltaga finns nu ett referat av besöket att läsa under medlemssidorna.

Tips! I webshopen finns nu Mikael Wendels självbiografi ”En kugge i maskineriet: Mariningenjör och ubåtsofficer”. Boken är inbunden och på 324 sidor. Klicka på bilden ovan för att förstora den och läsa innehållsbeskrivning på omslaget.

Chefen för Första Ubåtsflottiljen, Kmd Fredrik Lindén, höll den 7 januari ett mycket uppskattat digitalt föredrag för ubåtsklubbarnas medlemmar via Zoom från Neptuniordens lokaler i Stockholm. Han talade bland annat om dagsläget på flottiljen, halvtidsmoderniseringen av Gotlands-klassen, nybyggnationen av Skåne-klassen samt framtida uppgifter för ubåtsvapnet.

Om du inte hade möjlighet att följa föredraget live kan du läsa ett referat nedtecknat av klubbens sekreterare. Du hittar det på medlemssidan under rubriken "Om klubben" i listen till vänster.


Konteramiralen och mariningenjören Thomas Engevall höll på årsmötet ett uppskattat föredrag som bl a beskrev det dramatiska återtagandet av Kockums. Den som inte hade möjlighet att närvara vid mötet kan läsa ett referat av föredraget under medlemssidorna, som du hittar under "Om klubben" i vänsterspalten. 

Det delades även ut Hans Hedbergs vandringspris.
”För litterära alster som framförts på ett akademiskt sätt och vid flera tillfällen förhöjt gemenskapen vid våra middagar” tilldelades på årsmötet Börje Söderström Hans Hedbergs vandringspris.  Vandringspriset består av en tavla föreställande en Sjöormenubåt. 

Läs om Herman af Sillén, marinmålare

BILDER & FAKTA

Författare Björn Marten på bilden

Vid Sjöormens årsmöte 190304 höll Fredrik Feldreich ett lustfyllt och gripande tal till avgående ordföranden Roffe Löthman.

ellsén mars 2018

Riksdagsbesök dec 2017

CM på besök vid dvö - hösten 2017