notiser

Den 14 december avslutades verksamhetsåret med traditionsenlig veteran-UVAS och efterföljande julmiddag på Drottning Victorias Örlogshem. Ett 30-tal sjöormar dök upp och smorde kråset under gemytliga former. Styrelsen önskar samtliga medlemmar en god jul och ett gott nytt år!

Tretton glada medlemmar uppställda efter nyss avslutat studiebesök på Muskö, inkl. Marinstaben och ubåten Uppland. För den som inte hade möjlighet att deltaga finns nu ett referat av besöket att läsa under medlemssidorna.

Sjöormar! Styrelsens sommarhälsning samt program för resten av året finns nu att läsa under medlemssidorna.

Tips! I webshopen finns nu Mikael Wendels självbiografi ”En kugge i maskineriet: Mariningenjör och ubåtsofficer”. Boken är inbunden och på 324 sidor. Klicka på bilden ovan för att förstora den och läsa innehållsbeskrivning på omslaget.

Ubåtsklubben Sjöormens årsmöte går av stapeln den 18 mars och genomförs detta år digitalt, av hänsyn till pågående pandemi. Se sidan "Endast medlemmar" för preliminärt protokoll samt instruktion om hur du deltager i mötet.

Chefen för Första Ubåtsflottiljen, Kmd Fredrik Lindén, höll den 7 januari ett mycket uppskattat digitalt föredrag för ubåtsklubbarnas medlemmar via Zoom från Neptuniordens lokaler i Stockholm. Han talade bland annat om dagsläget på flottiljen, halvtidsmoderniseringen av Gotlands-klassen, nybyggnationen av Skåne-klassen samt framtida uppgifter för ubåtsvapnet.

Om du inte hade möjlighet att följa föredraget live kan du läsa ett referat nedtecknat av klubbens sekreterare. Du hittar det på medlemssidan under rubriken "Om klubben" i listen till vänster.

Föredrag på årsmötet 2020!
Konteramiralen och mariningenjören Thomas Engevall berättade initierat och personligt om utvecklingen på de svenska ubåtsvarven, med en historisk återblick, hur Karlskronavarvet och Kockums slagits ihop och sedan mer detaljerat sedan slutet på 1990-talet när tyska industrier som HDW och Thyssen-Krupp tagit över Kockums. 
Inledningsvis var det ekonomiska och produktionsmässiga fördelar men successivt märktes tydligare hur det som ett fientligt övertagande hindrade Kockums design och koncept från att vara med i den internationella konkurrensen.
 Återtagandet av Kockums till svenska intressenter var rafflande som en spännande roman, men genomfördes i verkligheten tack vare gott ledarskap och kraftfulla beslut av främst FMV GD Lena Erixon men även SAABs ägare och politikerna som var överens inom bägge blocken.
 Detta resulterade i tydliga signaler och handgripliga åtgärder mot de tyska ägarna; gryningsräden mot Kockums då FMV återtog statens egendom, skrivelser till företaget och Göran Larsbrinks uttalande på en internationell kongress och slutligen säkrandet av kompetenser till svenska bolag och beställningsstopp från FMV. Kockums köptes därefter av SAAB 2014.
Thomas avslutade med att informera oss om det dagsfärska läget med försvarsberedningar och FM/FMV planer på materielutvecklingen framöver.


Det delades även ut Hans Hedbergs vandringspris.
”För litterära alster som framförts på ett akademiskt sätt och vid flera tillfällen förhöjt gemenskapen vid våra middagar” tilldelades på årsmötet Börje Söderström Hans Hedbergs vandringspris.  Vandringspriset består av en tavla föreställande en Sjöormenubåt. 

Bröder
En framstående ubåtsman och medlem i vår ubåtsklubb har gått ur tiden
Jag bifogar minnesord publicerade i Länstidningen i Östersund samt kopia på annons i Dagens Nyheter.
Minnestund den 8/2 på Slottsbacken 2  (se annonsen) för er som kände Bertil och önska deltaga.
GMY
Sigge Wikander
070 644 70 64
sigge.wikander@gmail.com

Läs om Herman af Sillén, marinmålare

BILDER & FAKTA

Författare Björn Marten på bilden

Styrelsemedlemmen Mikael Wendel är i färd med att skriva en bok,
”En kugge i maskineriet. Mariningenjör och ubåtsofficer.”
och vi publicerar ett utdrag ur den här på hemsidan, klicka på länken!

Vid Sjöormens årsmöte 190304 höll Fredrik Feldreich ett lustfyllt och gripande tal till avgående ordföranden Roffe Löthman.

ellsén mars 2018

Riksdagsbesök dec 2017

CM på besök vid dvö - hösten 2017

Till alla Sjöormar : Varmt tack för det ståtliga födelsedagsbrevet ! Upp periskop !
 
Jarl Ellsén
Fd FC U9 och Näcken

Läs hela inlägget »
2020-08-24
Bo Rask
2020-07-16
BOKTIPS
2020-03-25
NY STYRELSE VALD
2020-01-31
Bärgningen av DC3an