Ny Marinchef

Saxat från SR:
Jens Nykvist som fram till nu har varit chef för Första Ubåtsflottiljen i Karlskrona, blir ny marinchef.
Nykvist som varit chef för ubåtsflottiljen sedan december 2013 börjar sitt nya jobb idag och tar där med över efter Jan Törnkvist från Karlskrona som utsetts till chef för Försvarets insatsledning.
I samband med det nya jobbet avancerar Nykvist också från kommendör till konteramiral.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter